Ny AI-metod kan förbättra bröstcancerdiagnostiken

Forskare vid Karolinska Institutet har utvecklat en ny metod för bröstcancerdiagnostik baserad på artificiell intelligens. Den nya metoden förbättrar diagnostiken av bröstcancertumörer och möjligheten att förutse risken för återfall i bröstcancer. Den ökade precisionen kan leda till mer individanpassad behandling för den stora grupp bröstcancerpatienter som har mellanrisktumörer. Studien, som publicerats i Annals of Oncology, har fått stöd ur Bröstcancerfonden.

7 oktober

uppdaterad 11 februari

johan-hartman-ai
Johan Hartman, Professor tumörpatologi, Karolinska Institutet.

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor. Nära 8 000 drabbas årligen i Sverige . När diagnosen ställs tas vävnadsprover av tumören, som graderas av en patolog och delas in i lågrisktumör (grad 1), mellanrisktumör (grad 2) eller högrisktumör (grad 3). Graderingen hjälper läkaren att avgöra vilken behandling patienten ska få.

Tyvärr finns stora variationer i bröstcancerdiagnostik i Sverige. AI-system som det vi utvecklat kan minska skillnaderna samtidigt som det ger en möjlighet att hitta de patienter som verkligen har nytta av kemoterapi efter operation.

Johan Hartman, professor i tumörpatologi vid institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet

Det är forskare vid Karolinska Institutet som har utvecklat en metod baserad på artificiell intelligens (AI). Studien visar att AI-metoden kan dela in patienter med grad 2-tumörer i två undergrupper, en hög- och en lågriskgrupp, med tydlig skillnad i risk för återfall.

Ungefär hälften av bröstcancerpatienterna har en grad 2-tumör, vilket dessvärre inte ger någon tydlig vägledning om hur patienten ska behandlas. Detta medför att en del av patienterna överbehandlas med cellgifter, medan andra riskerar att underbehandlas. Det problemet har vi försökt hitta en lösning på.

Yinxi Wang, doktorand vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet
Stöd bröstcancerforskningen

Stöd bröstcancerforskningen

Bli månadsgivare idag
Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss