Kan kirurgi förbättra prognosen vid spridd bröstcancer?

Nystartade Breclim-studien, en av de studier Bröstcancerförbundet stödjer, ska undersöka effekten av kirurgi hos patienter där bröstcancern har spridit sig till levern. ”Vi har gjort mindre studier som antyder att kirurgi kan vara rätt väg att gå för de här patienterna, men vi behöver den här studien för att veta säkert”, säger Oskar Hemmingsson, kirurg och forskare vid Umeå universitet.

PÅ BILDEN Oskar Hemmingsson, kirurg och forskare vid Umeå universitet som leder Breclim-studien.

Publicerad 1 juli 2020

uppdaterad 2 juli 2020

Breclim-studien_bröstcancerforskning_Oskar Hemmingsson_800x400px.jpg

En av de studier vi på Bröstcancerförbundet stödjer har nu satt igång. Breclim-studien ska undersöka effekten av kirurgi hos patienter där bröstcancern har spridit sig till levern. Utgångspunkten för studien är Umeå Universitet men den kommer inkludera deltagare från sjukhus runt om i hela landet.

Omkring 1 500 kvinnor får varje år diagnosen spridd bröstcancer och cirka 15 000 lever med diagnosen i Sverige. Det vanligaste är att bröstcancern sprider sig till skelettet eller lungorna, men efter det kommer levern. Hur många kvinnor det rör sig om med metastaser i levern vet man inte exakt, det ska man också titta på. Breclim-studien inkluderar patienter med begränsad spridning till levern och då handlar det om ungefär 70 kvinnor per år.

Kirurgi vid spridd bröstcancer är kontroversiellt, den allmänna uppfattningen är att bara läkemedel kan bromsa förloppet. Men några mindre studier talar för att operera. Den här studien undersöker detta närmare med fokus på hur patienter med levermetastaser från bröstcancer ska erbjuds lokal kirurgisk behandling mot levercancer för att öka överlevnaden.

Det är delvis tack vare ert bidrag från Bröstcancerförbundet som vi är igång nu.

Oskar Hemmingsson, kirurg och forskare

– Vi har gjort mindre studier som antyder att kirurgi kan vara rätt väg att gå för de här patienterna, men vi behöver den här studien för att veta säkert. Det känns kul att komma igång och det är delvis tack vare ert bidrag från Bröstcancerförbundet som vi är igång nu, säger Oskar Hemmingsson, kirurg och forskare vid Umeå universitet som leder studien.

Efter ett par år av förstudier och en liten fördröjning på grund av coronapandemin inkluderas nu de första deltagarna. Patienter som har opererats för bröstcancer och har en begränsad spridning till levern erbjuds att delta i studien. Patienterna erbjuds då slumpvis två olika behandlingsalternativ, onkologisk behandling med cytostatika och hormonbehandling som idag är standard, eller onkologisk behandling plus lokal behandling i levern. Deltagarna följs sedan åt i minst tre år. Studien ska inkludera 200 patienter runtom i Sverige, eventuellt inkluderas också patienter från Danmark och Finland för att komma upp i ett tillräckligt stort antal.

Vårt mål är såklart att öka överlevnaden bland denna svårt drabbade patientgrupp.

Oskar Hemmingsson, kirurg och forskare

– Vårt mål är såklart att öka överlevnaden bland denna svårt drabbade patientgrupp. Idag är det ungefär hälften som lever efter tre år, så det vill vi såklart ändra på. Sen måste vi ju också undersöka om en operation ger några komplikationer och om den påverkar livskvalitén, därför följer vi patienterna i tre år, säger Oskar Hemmingsson.

Om studien lyckas visa på ökad överlevnad kan det på sikt bli praxis att operera vid metastaser i levern och prognosen för de med spridd bröstcancer till just levern kan förbättras.

Mer information om studien finns på Umeå Universitets hemsida

Stöd bröstcancerforskningen och de som är drabbade. Ge en gåva!

Stöd bröstcancerforskningen och de som är drabbade. Ge en gåva!

Tillsammans kan vi göra mer för fler.
Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss