Ny version av det nationella vårdprogrammet för bröstcancer

Det nationella vårdprogrammet för bröstcancer har uppdaterats med flera viktiga förutsättningar för ytterligare förbättrade behandlingar, delvis genom förfinad diagnostik. Värdet av behandling före operation betonas samt rekommendation av immunterapi för trippelnegativ bröstcancer. Den senaste versionen av vårdprogrammet fastställdes av RCC, Regionala cancercentrum i samverkan, den 11 februari 2020.

KÄLLA: Regionala cancercentrum i samverkan, cancercentrum.se

Publicerad 23 mars 2020

uppdaterad 7 april 2020

byst bröstkorg.jpg

Här kan du läsa det nationella vårdprogrammet för bröstcancer i sin helhet

Här kan du läsa en kortversion av de uppdaterade behandlingsriktlinjerna från SweBCG

Huvudsakliga förändringar i vårdprogrammet:

  • Det nationella vårdprogrammet rekommenderar nu att kartläggningen av sjukdomsstatus i armhålan med sentinel node-biopsi sker efter den medicinska förbehandlingen, istället för innan behandlingen.
  • Neoadjuvant terapi har två stora fördelar, patienten kan erbjudas bröstbevarande kirurgi i större utsträckning, istället för att operera bort hela bröstet. Effekten av den givna behandlingen kan följas och bytas mot annan om inte önskad effekt.
  • Den vanligaste strålbehandlingstiden blir tre veckor i stället för fem veckor. Likvärdig effekt utan ökning av biverkningar.
  • CDK 4/6 inhibitorer rekommenderas i kombination med en aromatshämmare eller fulvestrant, beroende på om det är första eller andra linjens terapi hos patienter med verifierat hormonkänslig bröstcancer.
  • Värdet av postoperativ behandling med mediciner på basen av sjukdomens biologi, efter preoperativ terapi, tydliggöres för de patienter som ej erhållit patologiskt patologiskt komplett remission.
  • Behandlingar med immunmodulerande läkemedel (”checkpointhämmare”), såsom antikroppar mot PD-L1, rekommenderas vid återfall av trippelnegativ bröstcancer.

Bröstcancer
Incidensen* för bröstcancer ökar relativt dramatiskt men mortaliteten minskar kraftigt i relation till incidensen. I Sverige drabbas omkring 8000–9000 personer per år av bröstcancer. År 1960 överlevde 50 procent, motsvarande siffra idag är 80 procent.

Förklaringen till dessa gynnsamma förändringar över tid är delvis tidigarelagd diagnostik (mammografiscreening) men framför allt insatta behandlingar före och/eller efter operation med olika mediciner och förbättrad strålbehandling i kombination med bröstbevarande kirurgi, allt med syftet att få bort ”mikrometastatisk sjukdom” och därigenom få färre återfall och att flera individer skall bli långtidsöverlevande.

* an­tal sjukdoms­fall under en viss period

Regionala cancercentrum i samverkan
Regionala cancercentrum fungerar som ett kunskapsstöd för alla som arbetar i cancervården, och arbetar tillsammans med regioner, patienter, närstående och vårdpersonal för en mer patientfokuserad, jämlik, kunskapsbaserad och tillgänglig cancervård.

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss