Bristande patientsäkerhet - oroar Bröstcancerförbundet

Bröstcancerförbundets mission är att alla i Sverige ska ha rätt till bästa kända bröstcancervård

Publicerad 5 juni 2018

uppdaterad 28 augusti 2018

Lena Myrskog
Fotograf/Källa Bosse Johansson

I höstas mottog överläkare och bröstkirurg Lena Myrskog Bröstcancerförbundets Utmärkelse för sitt arbete och engagemang för bröstcancerdrabbade kvinnor. Nu säger hon upp sig som en konsekvens av bristande patientsäkerhet på Växjö lasarett. Ytterst alarmerande, är reaktionerna på Bröstcancerförbundet. Alla ska ha rätt till bästa kända bröstcancervård. Patientsäkerheten är en viktig del av detta.

När Lena Myrskog började sitt arbete som sektionschef på Växjö lasarett för drygt tio år sedan var vårdköerna långa. Med patienternas bästa för ögonen lyckades Lena Myrskog systematiskt arbeta bort köerna. Förra året hade Växjö lasarett kortast vårdköer i landet.

Nu slutar Lena Myrskog som kirurg på Växjö lasarett i protest. ”Om jag som ansvarig för bröstcancervården larmar om patientsäkerheten, måste det tas på allvar” säger Lena Myrskog. ”Eftersom klinikledningen inte delar den prioriteringen, kan jag inte ansvara för sektionen och väljer därför att sluta”.

Ytterligare två överläkare har sagt upp sig och Bröstcancerförbundet är mycket bekymrat över utvecklingen.

”Om patientsäkerheten på ett sjukhus äventyras, så är det mycket allvarligt” säger Susanne Dieroff Hay, ordförande i Bröstcancerförbundet.

Se nyhetsinslaget om när Lena Myrskog fick Bröstcancerförbundets (fd BRO) Utmärkelse i oktober förra året.

För mer information, kontakta:

Susanne Dieroff Hay, ordförande Bröstcancerförbundet, tfn: 070-239 21 83

Marit Jenset, generalsekreterare Bröstcancerförbundet, 070-361 23 64

Bröstcancerförbundets mission är att alla i Sverige ska ha rätt till bästa kända bröstcancervård. Därför var det med förskräckelse vi i går fick veta att flera överläkare inom bröstenheten på Växjö lasarett, sagt upp sig. Bland dem, överläkare och bröstkirurg Lena Myrskog, som i höstas mottog Bröstcancerförbundets Utmärkelse. Den bristande patientsäkerhet som föranlett uppsägningarna, är djupt oroande.

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss