Professor Jonas Bergh får europeiskt bröstcancerpris

Jonas Bergh, professor och forskare vid Karolinska Institutet, tilldelas det nyinstiftade ESMO-priset i bröstcancer. Den europeiska organisationen ESMO, European Society for Medical Oncology, delar ut priset för att belöna framstående personer som under sin karriär gjort betydande insatser inom forskning och utveckling av nya kunskaper och klinisk praxis inom bröstcancer.

Publicerad 8 april 2019

jonas bergh.jpg

– Professor Jonas Bergh har genomfört kliniska prövningar med nya läkemedel och individuellt anpassad cytostatikabehandling. Hans forskarteam visade i den första randomiserade studien att fem års behandling med tamoxifen är bättre än de tidigare rekommenderade två åren. Sammantaget har hans arbete bidragit till viktiga internationella framsteg inom behandling av bröstcancer, säger professorerna Sibylle Loibl och Giuseppe Curigliano och ordföranden i ESMO bröstcancerkongress.

Jonas Berghs forskning är huvudsakligen inriktad på bröstcancerbiologi och individanpassade behandlingar som ger bättre effekt och mindre biverkningar.

Jonas Bergh är hedersmedlem i Bröstcancerförbundet och mottog Bröstcancerförbundets Utmärkelse år 2012.

"Jag är glad och mycket hedrad över ESMOs pris – bröstcancer är en viktig men alltmer mer komplicerad sjukdom där vi är många som försöker åstadkomma ökad kunskap och förbättringar för de patienter som drabbats."

Jonas Bergh

Jonas Bergh

Jonas Bergh är professor och chef för strategiskt forskningsprogram i cancer vid Karolinska Institutet i Stockholm. Han är sedan 2017 medlem i Nobelförsamlingen. Jonas Bergh är också seniorkonsult i onkologi vid Karolinska Universitetssjukhuset, ordförande för Vetenskapliga rådet i onkologi / hematologi för Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA). Han har också tilldelats titeln Visiting Professor Breast Cancer Research vid Oxfords universitet.

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss