Så hittar du ditt förhållningssätt

För att hantera svårigheter vi möter i livet har alla olika strategier och förhållningssätt. Humor fungerar för vissa, men inte för alla. Vad som fungerar för dig beror på vem du är och vilka erfarenheter du bär med dig.

Publicerad 11 februari 2022

uppdaterad 29 april 2022

maria-hellborn

Maria Hellbom, psykolog som arbetat med cancerdrabbade i nästan 30 år, konstaterar att alla som ställs inför en cancerdiagnos måste hitta sitt eget sätt att förhålla sig och hantera de känslor som kommer upp.

– Det finns inga rätt eller fel här, det som fungerar för individen är bra. I vissa situationer kan det till och med vara bra att förneka eller bagatellisera situationen, säger hon.

Att skämta kan enligt Maria Hellbom varan ett sätt att oskadliggöra och närma sig något som är jobbigt. Det kan vara bra men hon tycker också att vi i samhället behöver bli bättre på att prata om svåra frågor.

– Dödsångest, rädsla för att bli övergiven eller överge sina nära, det är blytunga existentiella ämnen som vi i vårt samhälle behöver kunna möta, säger hon.

Vilket förhållningssätt som fungerar för just dig i en viss situation påverkas av såväl karaktärsdrag som tidigare erfarenheter. Fundera på hur du hanterat svåra situationer tidigare och utvärdera hur det blev. Vad hände med kommunikationen och relationerna? Vad blev bra? Blev något fel?

– Det är inte alltid lätt att hålla huvudet kallt men försök att analysera situationen och fundera på hur du ska hantera det hela. Vad brukar fungera för just dig, och vad får du energi av? Behöver du stöd finns alltid möjlighet att ta hjälp av kontaktsjuksköterska, kurator och i vissa fall psykolog, säger Maria Hellbom

en rosa fiktiv hjärna med armar och ben.

6 alternativ till humor som copingstrategi

  • Sök information

En vanlig strategi är att söka information. Att lära sig mer om sjukdomen och behandlingen kan ge en känsla av kontroll.

  • Hitta förebilder

Att ta del av berättelser från andra som gått igenom samma sak kan ge en känsla av att dela det svåra och av samhörighet.

  • Påverka situationen

Att försöka agera och styra, till exempel genom att leva mer hälsosamt, ger en känsla av att man hanterar situationen.

  • Prata och söka stöd

Genom till exempel patientföreningar kan man hitta andra som varit med om samma sak.

  • Stoppa huvudet i sanden

Det är okej att skjuta ifrån sig det svåra ibland. Det hjälper dig att orka.

  • Gör vad du mår bra av

Det är olika för alla vad som ger kraft att ta sig igenom svårigheter. Får du energi av träning, försök göra det i den mån du orkar. Gillar du att lyssna på musik, gör det.

TEXT ANNIKA SJÖBERG

Det finns inga rätt eller fel här, det som fungerar för individen är bra.

Humor som botemedel – en fråga som intresserat filosofer och tänkare genom tiderna

HUMORNS OCH SKRATTETS inverkan på vårt mående har varit föremål för vetenskapen genom historien. I humoralpatologin, en förmodern form av medicin som har funnits längre tillbaka än det antika Grekland, trodde man att humor kunde fungera som ett rent fysiologiskt botemedel. Särskilt de som diagnostiserades som melankoliker ansågs kunna bli botade med humor och skratt.

Fram till 1500-talet sågs humor som något som handlade om att skratta åt andra.

– Aristoteles och Cicero hade den fria mannens perspektiv när de skrev om humor, en man som hade kontroll över sitt liv. Men det är det humorn ofta handlar om i vår tid, att inte ha kontroll, säger professor Ola Sigurdson vid Göteborgs universitet.

På 1500-talet förändrades synen på människan och humorn. Då såg man människan som dåraktig och kunde skratta åt sig själv på ett annat sätt.

Tyska 1700-talsfilosofen Immanuel Kant beskrev humor och skratt i fysiologiska termer och kallade skrattet för själens läkare. Han beskrev hur diafragman sätts i rörelse av skrattet och hur det får oss att må bättre.

– Skrattets intressanta plats mellan det själsliga och det kroppsliga beskrivs även i modern filosofi, säger Stina Bäckström, filosof vid Södertörns högskola.

SIGMUND FREUD analyserade galghumorn som något som fungerar för att få oss att må bättre. Och Ola Sigurdson förklarar att humor kan vara ett sätt för oss att hantera svåra situationer när vi inte har kontroll.

– Det är ett sätt att myndiggöra sig själv, att ta makten över en svår situation. Det kan vara ett sätt att bli en person i en annars fullständigt inhuman situation.

Läs om humor som verktyg för att hantera svåra situationer
Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss