Så kan aggressiv bröstcancer omvandlas till behandlingsbar

Lundaforskare har hittat ett sätt att omvandla aggressiva bröstcancertumörer så att de blir mottagliga för behandling av hormonläkemedel. – Inom fem års tid hoppas vi att vi har testat läkemedlet på människor, säger Kristian Pietras, professor vid Lunds universitet.

Källa: lu.se

Publicerad 28 juni 2018

A

Nästan vart tredje cancerfall som drabbar kvinnor i Sverige är bröstcancer. Av dessa är cirka 10-15 procent tumörer som inte svarar på behandling med hormoner, vilket gör dem mer aggressiva och oftare ger upphov till återfall. Nu har ett internationellt forskarlag lett av forskare vid Lunds universitet upptäckt att dessa aggressiva tumörer kan byta identitet genom manipulering av bindvävscellerna i brösttumören. Forskarna utvecklar nu ett nytt läkemedel för svårbehandlad bröstcancer, som innebär att den aggressiva tumören omvandlas till en hormonkänslig tumör som kan behandlas med konventionell hormonterapi.

Läs hela nyheten på lu.se

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss