Screena kvinnor över 74 år och kvinnor med mycket täta bröst!

Bröstcancerförbundet protesterar mot Socialstyrelsens förslag att behålla dagens rekommendationer för bröstcancerscreening. Kvinnor med svårbedömda bröst och kvinnor äldre än 74 år har högre risk för bröstcancer och båda grupperna bör därför erbjudas tillförlitlig undersökning. Tidig upptäckt räddar liv.

Publicerad 23 mars 2023

uppdaterad 24 mars 2023

Susanne o Marit_armar i kors_webbmått.jpg
Bröstcancerförbundets generalsekreterare, Marit Jenset och ordförande, Susanne Dieroff Hay

Screening är samhällets viktigaste insats för att bröstcancer ska upptäckas tidigt, och alla, oberoende av ålder och brösttäthet, borde erbjudas en trygg undersökning. Vi anser att Socialstyrelsen inte tagit hänsyn till statistiken eller den senaste forskningen.

Susanne Dieroff Hay

Bröstcancerförbundet har länge drivit frågan om uppdaterade rekommendationer för bröstcancerscreening. Socialstyrelsen genomförde under 2022 en översyn av rekommendationerna, men har i sitt preliminära förslag valt att inte göra några förändringar.

I sin översyn tittade Socialstyrelsen på en höjd åldersgräns för att bli kallad till mammografi, samt möjligheten att erbjuda kompletterande undersökningar till kvinnor med svårbedömda, täta bröst.

Mammografi är inte en tillförlitlig metod för kvinnor med mycket täta bröst

Kvinnor med mycket tät bröstvävnad har dubbelt så hög risk att utveckla bröstcancer som kvinnor med täta bröst och fem gånger högre risk än kvinnor med låg brösttäthet.

Röntgenläkarna är eniga om att mammografi inte är en tillförlitlig metod för att undersöka kvinnor med mycket täta eller svårbedömda bröst. Det medför att var tionde kvinna riskerar att få hem ett lugnande besked trots att det i själva verket kan dölja sig en tumör i hennes bröst.

Höjd åldersgräns för mammografi räddar liv

I dag kallas kvinnor över 74 år inte till mammografi. Samtidigt visar Socialstyrelsens dödsorsaksregister att fler än dubbelt så många avlider i bröstcancer när de inte längre kallas till mammografi.

År 2021 rapporterades bröstcancer som dödsorsak för 46/100 000 kvinnor i åldrarna 60-74 år jämfört med 106/100 000 kvinnor mellan 75 och 89 år.

I det nationella vårdprogrammet för bröstcancer anges också att en viktig förklaring till den lägre överlevnaden bland äldre är att de äldre kvinnornas tumörer diagnostiseras i senare stadier än hos yngre kvinnor. Cancertumörerna har alltså hunnit växa till sig eftersom äldre inte kallas till regelbunden mammografi.

Bröstcancerförbundet har därför uppmanat Socialstyrelsen att:

  • Rekommendera screening för äldre kvinnor med tidigare bröstcancerdiagnos för att öka möjligheterna till tidig upptäckt vid återfall.
  • Utreda patientnytta och samhällsekonomisk nytta av att införa bröstcancerscreening för kvinnor över 74 år.
  • Rekommendera att kvinnor med svårundersökta, mycket täta bröst, behandlas som en riskgrupp för bröstcancer och ska erbjudas kompletterande undersökning utöver mammografi.
  • Genomföra en ny, egen analys av aktuell forskning kring diagnosmetoder vid mycket tät bröstvävnad.
  • Rekommendera regionerna att erbjuda kvinnor information om brösttäthet vid besked från mammografiundersökning.

Läs Bröstcancerförbundets remissvar här

Läs Bröstcancerförbundets pressmeddelande här

Läs Bröstcancerförbundets debattartikel i Svenska Dagbladet här

Bröstcancerförbundet höjer rösten för brösten i P1

Lyssna till intervjun med förbundsordförande Susanne Dieroff Hay.
Klicka här!
Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss