Skräddarsydd behandling ger bättre livskvalitet

Med precisionsmedicin kan personer med spridd bröstcancer leva längre och med bättre livskvalitet. Jonas Bergh, professor i onkologi vid Karolinska institutet, förklarar hur det fungerar. Här kan du också läsa om viktiga genombrott för personer med spridd bröstcancer.

TEXT Jennie Aquilonius.

Publicerad 5 juli 2021

kvinnor håller varandra om ryggen_800x400px.jpg

Precisionsmedicin innebär att behandlingen skräddarsys efter tumörens individuella egenskaper. Målet är att läkemedlen ska vara mer effektiva och ha färre biverkningar.

Vid spridd HER2-positiv och östrogenpositiv bröstcancer kan precisionsbehandling bidra till att patienterna lever längre, det kan handla om månader eller år.

Jonas Bergh

NÄR DU FÅR BRÖSTCANCER görs en biopsi för att bland annat se vilka egenskaper cancern har: om den är ER-positiv eller PR-positiv, det vill säga om tumören är hormonkänslig, om den är HER2-positiv och hur snabbt den växer. Är cancern hormonkänslig ges målinriktade läkemedel som blockerar östrogenets effekter eller minskar östrogennivån. Är den HER2-positiv finns målinriktade läkemedel som kan förhindra HER2-proteinets signaler till cellen om att dela sig. Ofta kombineras precisionsmedicin med traditionell behandling som cytostatika och strålning.

När behandlingen attackerar cancern kan denna skydda sig.

– Tumören kan få andra biologiska egenskaper som gör att behandlingen inte längre fungerar, säger Jonas Bergh.

Om cancern har spridit sig tar läkaren en biopsi från metastasen. Det görs en ny analys för att se hur egenskaperna har förändrats och om det finns en behandling som riktar in sig på de nya egenskaperna. Vid spridd hormonkänslig bröstcancer kan ursprungsbehandlingen kombineras med målinriktade molekyler.

De kan hämma vissa proteiner och enzymer som påverkar hur snabbt cancercellerna växer och delar sig. Vid HER2-positiv cancer kan grundbehandlingen kombineras med andra målinriktade antikroppar som binder till HER2-proteinet.

Det finns ett målinriktat läkemedel baserat på antikroppar som ska fastna på just trippelnegativa bröstcancerceller, men det är inte godkänt inom EU än.

Jonas Bergh

OM LÄKAREN inte kan hitta markörer för egenskaperna ER, PR eller HER2 är bröstcancern trippelnegativ. Det finns ett målinriktat läkemedel baserat på antikroppar som ska fastna på just trippelnegativa bröstcancerceller, Sacituzumab govitecan.

– Det kan potentiellt bli viktigt, men medicinen är inte godkänd inom EU än, säger Jonas Bergh.

Viktiga genombrott – spridd bröstcancer

 • 1978
  Det första exemplet på målstyrd behandling vid spridd bröstcancer är tamoxifen som godkändes i USA 1978. Tamoxifen blockerar östrogenreceptorerna i cancercellen och hindrar kroppens östrogen från att stimulera hormonkänsliga tumörer.
 • 2000
  Det första målstyrda läkemedlet mot spridd HER2-positiv bröstcancer, trastuzumab, godkänns i EU. Det finns i bland annat Herceptin Tidigare var HER2-positiv bröstcancer svårbehandlad, men nu förbättras prognosen väsentligt.
 • 2012
  mTOR-hämmare är målsökande molekyler som används vid hormonpositiv bröstcancer. Det blockerar proteinet mTOR som är viktigt för cancercellernas tillväxt.
 • 2013
  Antikroppen pertuzumab, som finns i exempelvis Perjeta, binder till HER2-proteinet på cancercellerna och förhindrar att cancercellerna växer. Ges vanligtvis i kombination med trastuzumab.
 • 2016
  Proteinerna CDK 4/6 kontrollerar hur snabbt celler växer och delar sig. Vid spridd bröstcancer kan de bli överaktiva. CDK4/6-hämmare, som Ibrance och Kisqali, bromsar cancercellernas tillväxt. Används vid hormonkänslig cancer.
 • 2018
  Mutationer i generna BRCA1 och BRCA2 ligger ofta bakom ärftlig bröstcancer. PARP-hämmare blockerar ett enzym som hjälper cancercellerna att reparera dna, vilket leder till att de dör.
Läs mer om att leva med spridd bröstcancer
Stöd bröstcancerforskningen och de som är drabbade. Skänk en gåva!

Stöd bröstcancerforskningen och de som är drabbade. Skänk en gåva!

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss