VI ÄR KRITISKA TILL ATT SOCIALSTYRELSEN BROMSAR UTVECKLING AV SCREENING

Bröstcancerförbundet är kritiska till att Socialstyrelsen beslutat att behålla rekommendationerna för bröstcancerscreening som sett likadana ut sedan mammografi infördes 1997.

Publicerad 29 maj 2023

Susanne Dieroff Hay om ålderism inom vården
Susanne Dieroff Hay, ordförande Bröstcancerförbundet. Foto: Christian Andersson.

Socialstyrelsen tar inte hänsyn till aktuell forskning, vilket hämmar regionernas utveckling av bröstcancerscreeningen. Att erbjuda samma screening som 1997 duger inte om vi vill att fler ska överleva bröstcancer.

Susanne Dieroff Hay, ordförande Bröstcancerförbundet

Kvinnor med svårbedömda bröst och kvinnor äldre än 74 år har högre risk för bröstcancer. Därför borde båda grupperna erbjudas tillförlitlig undersökning. Tidig upptäckt räddar liv.

En rad aktörer, bland annat läkare, forskare, regioner, pensionärsorganisationer och Bröstcancerförbundet har haft synpunkter på Socialstyrelsens översyn av rekommendationerna för bröstcancerscreening. Kritiken handlar bland annat om hur översynen genomförts, vilken forskning Socialstyrelsen valt att inkludera och vilka experter som tillfrågats.

Läs pressmeddelandet här

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss