Uppdaterat vårdförlopp för bröstcancer

Vår ordförande Susanne Dieroff Hay har varit med i arbetsgruppen som uppdaterat det standardiserade vårdförloppet för bröstcancer. Vi ville veta mer och ställde några frågor.

Publicerad 7 februari 2024

susanne-dieroff-hay-fb

Vad innebär standardiserat vårdförlopp?

Standardiserade vårdförlopp (SVF) beskriver hur lång tid det får gå från misstanke till behandlingsstart och hur diagnosförloppet ska se ut. SVF infördes i cancervården 2015 för att patienterna skulle få en jämlik och så bra vård som möjligt. Det är specialister inom olika cancerdiagnoser som tar fram vårdförloppen.

Varför har vårdförloppet för bröstcancer förlängts? 

Det har skett stora framsteg inom bröstcancervården de senaste åren. Det finns nya avancerade analysmetoder som gör att onkologerna får mer information och beslutsunderlag för att sätta in rätt behandling. Vissa metoder är mer tidskrävande och därför behöver diagnosförloppet förlängas.

Vad tycker du som patientrepresentant om den förlängda ledtiden?

Vården ska naturligtvis fortsatt sträva mot så snabba svar och behandling som möjligt. Bröstcancerförbundet hoppas att vården med en förlängd SVF får förutsättningar att ge fler patienter bästa möjliga behandling.

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss