Varje timme får en kvinna beskedet bröstcancer

Alla i Sverige ska ha rätt till bästa kända bröstcancervård. I vår Valspecial 2018 är vi konstruktiva och vill förändra tillsammans!

Valspecial 2018 - Bröstcancerförbundet

Publicerad 30 augusti 2018

uppdaterad 6 september 2018

1_Ordforande_-_Susanne_Dieroff_Hay beskuren.jpg

Bröstcancerförbundet kräver bland annat individanpassad bröstscreening, snabbare och mer jämlik tillgång till godkända läkemedel, ökade resurser till spridd bröstcancer samt individanpassad rehabilitering av bröstcancerpatienter. Bröstcancerförbundet uppmanar dig att stödja oss i vårt arbete. Och du som är politiker – använd din möjlighet att göra skillnad!

Tillsammans kan vi förbättra den svenska bröstcancervården. Bröstcancerförbundets 11 000 experter bestående av patienter och anhöriga vet vad det betyder att leva med en bröstcancerdiagnos. Vi står till förfogande för samtal och diskussioner, låt oss vara konstruktiva och förändra tillsammans!

Bröstcancerförbundet - valspecial 2018

BRÖSTCANCERFÖRBUNDETS 10 KRAV

  1. Bröstcancerförbundet kräver obligatorisk påminnelse vid uteblivet mammografibesök samt mammografibuss i de delarna av Sverige, där screeningen inte ligger inom 10 mil från bostaden eller arbetsplatsen.
  2. Bröstcancerförbundet kräver särskilda informationsinsatser för utrikesfödda kvinnor
  3. Bröstcancerförbundet kräver individanpassad bröstscreening.
  4. Bröstcancerförbundet kräver snabbare och mer jämlik tillgång till nya och av EU godkända bröstcancerläkemedel.
  5. Bröstcancerförbundet kräver att samtliga landsting vidtar åtgärder för att nå målen för bröstbevarande kirurgi.
  6. Bröstcancerförbundet kräver att alla landsting vidtar åtgärder för att nå målen för strålning efter mastektomi.
  7. Bröstcancerförbundet kräver att samtliga landsting tar fram en plan för hur kvinnor och män ska kunna motiveras och stödjas till att bibehålla hormonhämmande behandling.
  8. Bröstcancerförbundet kräver att spridd bröstcancer inkluderas i det nationella kvalitetsregistret för bröstcancer.
  9. Bröstcancerförbundet kräver nationella riktlinjer om hur patienter med hög risk för ärftlig bröstcancer bör utredas och behandlas.
  10. Bröstcancerförbundet kräver att kvinnor och män med såväl primär som spridd bröstcancer erbjuds utökad och individanpassad rehabilitering samt flexibel sjukskrivning från första dagen.
Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss