Vill du rädda liv? Skriv under vårt upprop!

Att upptäcka en bröstcancer tidigt förbättrar prognosen och möjligheten till framgångsrik behandling. Men för var tionde kvinna räcker inte mammografi för att upptäcka en tumör. Därför lanserar vi nu ett upprop för individanpassad screening. Skriv under och sprid vidare!

Publicerad 29 september 2022

Susanne 800x400px.jpg

Skriv under här.

Uppropet startar i samband med lanseringen av årets Bröstcancerrapport: Rädda fler liv med individanpassad screening. Rapporten visar att var tionde kvinna mellan 40–74 år har svårundersökta bröst och behöver individanpassad screening. Åtta av tio kvinnor vill veta om de har täta bröst och hur deras risk för att utveckla bröstcancer ser ut. Samtidigt säger sex av tio bröstradiologer att de skulle vilja införa rutiner för att informera om täta bröst om de fick resurser.

Skriv under här

Skriv under här

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss