Vi står bakom kvinnors rätt till individanpassad screening

Att upptäcka en bröstcancer tidigt förbättrar prognosen och möjligheten till framgångsrik behandling. Men för var tionde kvinna räcker inte mammografi för att upptäcka en tumör. Vill du också att fler liv ska räddas med individanpassad screening? Skriv under Bröstcancerförbundets upprop!

Ställ dig bakom kvinnors rätt till individanpassad screening

Bakgrund till uppropet

 • Var tionde kvinna har mycket täta eller svårundersökta bröst.
 • Mycket körtelvävnad, så kallade täta bröst, gör det svårare att upptäcka en cancer eftersom körtelvävnaden har samma vita färg på mammografibilderna som eventuella tumörer.
 • Trots detta erbjuds bara mammografi som metod inom bröstcancerscreeningen. Vi vill att undersökningsmetoden ska skräddarsys efter kvinnans förutsättningar och brösttäthet.
 • Socialstyrelsen utreder nya rekommendationer för individanpassad screening, men det är ännu osäkert om det ska införas.
 • Bröstcancerförbundet vill med detta upprop höja kvinnornas röst. Ju fler som tar ställning desto starkare röst får vi!
 • Underskrifterna kommer överlämnas till Socialstyrelsen.

Uppropet startar i samband med lansering av årets Bröstcancerrapport: Rädda fler liv med individanpassad screening. Rapporten visar att var tionde kvinna mellan 40–74 år har svårundersökta bröst och behöver individanpassad screening. Åtta av tio kvinnor vill veta om de har täta bröst och hur deras risk för att utveckla bröstcancer ser ut. Samtidigt säger sex av tio bröstradiologer att de skulle vilja införa rutiner för att informera om täta bröst om de fick resurser. Årets Bröstcancerrapport hittar du här.

Skriv under

"Jag har ju förstått först nu när jag blivit drabbad av bröstcancer att täta bröst är en riskfaktor"

Anne-Lie Rydé står bakom invididanpassad screening

”När man får ett sådant besked, att man har bröstcancer, så är det som att rullgardinen dras ned."

Karin Björkegren Jones står bakom individanpassad screening

Om täta bröst

 • Var tionde kvinna har mycket täta, svårundersökta bröst.
 • Mycket körtelvävnad, så kallade täta bröst, gör det svårare att upptäcka en cancer eftersom körtelvävnaden har samma vita färg på mammografibilderna som eventuella tumörer.
 • Kvinnor med täta bröst har fem till sex gånger högre risk att drabbas av bröstcancer än kvinnor med liten brösttäthet och dubbelt så hög risk som kvinnor med normaltäta bröst.
 • Det går inte att avgöra själv om man har täta bröst. Brösttäthet kan bland annat mätas med BI-Rads-indelningen som delar upp i fyra olika täthetsgrupper från A till D. Ett icke-tätt bröst bedöms som A och D är ett bröst med mycket hög täthet. I Sverige har drygt 40 procent av kvinnorna mellan 40 till 70 år täta bröst och omkring 10 procent har mycket täta bröst.
 • Läs mer om täta bröst här.

Om individanpassad screening

Sedan 25 år tillbaka erbjuds alla kvinnor i åldern 40–74 år mammografi för att upptäcka eller utesluta bröstcancer. Men cancerforskningen visar att mammografi inte är en optimal undersökningsmetod för att hitta tumörer i svårundersökta bröst. Bröstcancerförbundet anser att rekommendationerna för bröstcancerscreeningen behöver uppdateras efter dagens kunskap. Individanpassad bröstcancerscreening innebär att undersökningsmetoder och tidsintervall för screening anpassas efter kvinnans risk för att utveckla bröstcancer.

Svensk bröstcancerscreening har räddat många liv men nu är det dags att göra den ännu bättre!