Vinnovaprojekt ska ge mer exakt bröstcancerdiagnostik

Vinnova beviljar anslag till Swedish AI Precision Pathology (SwAIPP) för att utveckla och implementera AI-baserad diagnostik i cancervården. Till en början kommer SwAIPP att utforska bröstcancer som primär cancerform. Målsättningen är att i framtiden kunna använda samma AI-diagnosticeringsprocess även för andra cancerformer. SwAIPP utgörs bland annat av Bröstcancerförbundet.

Publicerad 12 november 2021

Susanne 800x400px.jpg
Hej Susanne Dieroff Hay, ordförande för Bröstcancerförbundet! Vad är Bröstcancerförbundets roll i det här nya projektet?

– Vi är med för att bevaka patientperspektivet och för att föra ut information om vad som händer i projektet till patienter och allmänhet. Det här är ett ämne som kanske inte alltid är så enkelt att förstå och därför är det viktigt att vi förmedlar information på ett begripligt sätt.

Vad finns det för förväntningar på projektet?

– Framför allt möjligheten till en mer jämlik och mer precis cancervård, var man än bor i Sverige. Rätt diagnos är en förutsättning för rätt behandling, det är därför viktigt att få säkra analyser för att kunna ställa rätt diagnos.

Varje år drabbas drygt 8000 kvinnor av bröstcancer i Sverige. Kan dessa få en mer utvecklad diagnostik och därmed bättre förutsättningar för individanpassad behandling, så innebär det ökad överlevnad och ökad livskvalité för kvinnorna och stor nytta för deras anhöriga och för samhället.

Susanne Dieroff Hay, ordförande på Bröstcancerförbundet

Totalt är det omkring 20 miljoner kronor som under 2,5 års tid ska tilldelas SwAIPP-innovationsmiljön som utgörs av Karolinska Institutet, patologklinikerna i region Kalmar, Västmanland och Skåne, Stratipath, Microsoft Sverige, Roche Diagnostics, Philips, Prevas (MEDQURE), Helseplan och Bröstcancerförbundet.

Nya riktade terapier och precisionsmedicin ökar efterfrågan på exakt diagnostisk. Även om introduktionen av molekylärdiagnostik möter upp denna efterfrågan så är metoden tidskrävande och dyr, vilket gör den ekonomiskt ohållbar i många sjukvårdssystem. SwAIPP-innovationsmiljön utvecklar nya AI-baserade diagnostiska lösningar som möjliggör för omfattande och exakt diagnostisk information genom bildanalys. Metoden är jämförbar med molekylära analyser, men med en potential att ge svar till en bråkdel av kostnaden. Det innebär att fler patienter kommer kunna dra nytta av förbättrad precision samt kortare tid till diagnos.

Ge en gåva till bröstcancerforskning och drabbade

Ge en gåva till bröstcancerforskning och drabbade

För att fler ska botas, och färre drabbas
Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss