Bröstcancerskola – så funkar manlig bröstcancer

Oftast går det inte att säga varför en enskild man får bröstcancer. Däremot finns det vissa kända riskfaktorer, som övervikt och all form av leverpåverkan som kan orsakas av exempelvis hög alkoholkonsumtion eller parasitsjukdomar. Men den mest påtagliga riskfaktorn finns i det genetiska arvet. Ungefär var femte man som får bröstcancer har nära släktingar, manliga eller kvinnliga, som också fått bröstcancer.

TEXT Annika Sjöberg.

Publicerad 15 april 2020

Tre röda äpplen

Oftast går det inte att säga varför en enskild man får bröstcancer. Däremot finns det vissa kända riskfaktorer, som övervikt och all form av leverpåverkan som kan orsakas av exempelvis hög alkoholkonsumtion eller parasitsjukdomar. När levern påverkas kan balansen av östrogen och androgen, manliga könshormoner rubbas, vilket är vanligt hos män med bröstcancer.

– Vi har även sett att missbruk av anabola steroider eller östrogenbehandling i samband med könsbyte kan öka risken för bröstcancer, säger Ingrid Hedenfalk, docent vid institutionen för onkologi och patologi vid Lunds universitet.

MEN DEN MEST påtagliga riskfaktorn finns i det genetiska arvet. Ungefär var femte man som får bröstcancer har nära släktingar, manliga eller kvinnliga, som också fått bröstcancer. För män som bär på en mutation i BRCA2 är livstidsrisken att få bröstcancer nästan i nivå med risken för kvinnor generellt.

– När det gäller BRCA2 och bröstcancer tänker nog de flesta manliga bärare främst på sina eventuella döttrar. Jag tror inte att de alltid förstår vad det innebär för dem själva, säger Ingrid Hedenfalk.

DET FINNS OCKSÅ studier som tyder på att det finns andra ärvda genetiska mutationer som kan öka risken för manlig bröstcancer. Det rör sig främst om generna CHEK2, PTEN och PALB2 som nyligen börjat komma med i diagnostiska tester för kvinnor. Men det är ännu oklart om de har några samband med manlig bröstcancer.

Däremot finns det tydliga kopplingar mellan Kleinfelters syndrom, då man föds med två x-kromosomer och en y-kromosom, och manlig bröstcancer. Det är dock ett ovanligt syndrom som endast drabbar en på tusen män.

Enligt Ingrid Hedenfalk tyder den forskning vi sett hittills på att det är en mer aggressiv biologi i manlig bröstcancer.

– Samtidigt är det är svårt att veta säkert eftersom männen är så få, diagnosticeras senare och tidigare inte fått den behandling de borde, säger hon.

Riskfaktorer för män

 • BRCA1
  Manliga bärare har marginellt högre risk att utveckla bröstcancer jämfört med män i allmänhet. De kan däremot föra anlagen vidare till sina döttrar som har upp till 80 procents risk att få bröstcancer och även en ökad risk att utveckla äggstockscancer.
 • BRCA2
  Ger manliga bärare en livstidsrisk på uppemot 8–9 procent, jämfört med mellan 0,5–1 procent hos män i västvärlden i allmänhet. BRCA2 ökar även risken för prostatacancer och bärare kallas på regelbundna kontroller från 40 års ålder. De screenas dock inte för bröstcancer.
 • Svullna bröst
  Ungefär var femte man som får bröstcancer har haft svullna bröst innan diagnosen. Det kan uppstå spontant eller framkallas av läkemedel och hänger ofta samman med en obalans av östrogen och androgen.
 • Kleinfelters syndrom
  Ett ovanligt syndrom som ökar risken att drabbas av bröstcancer med 20–60 gånger jämfört med män i allmänhet. Syndromet innebär att man föds med två x-kromosomer och en y-kromosom och upptäcks oftast vid fertilitetsproblem.

Obs! Nära släktingar som får bröstcancer är en varningssignal som kan ge anledning att göra ett genetiskt test. Det gäller särskilt om det är en man eller en ung kvinna som drabbas.

Stöd bröstcancerforskningen och de som är drabbade. Ge en gåva!

Stöd bröstcancerforskningen och de som är drabbade. Ge en gåva!

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss