Docent och överläkare, Henrik Lidman, forskar kring ny metod som spårar HER2-metastaser

Henrik Lidman, och hans team, kartlägger en ny metod som med PET-kamerans hjälp kan kartlägga dottertumörerna hos kvinnor med spridd bröstcancer.

Publicerad 28 maj 2019

uppdaterad 13 januari 2021

Henrik Lidman.jpg
”Det är oerhört glädjande att se den positiva utveckling som pågår just nu på bröstcancerområdet”, säger Henrik Lindman

Namn: Henrik Lindman

Arbetar: Docent och överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, PET-centrum

Gör: Kartlägger en ny metod som med PET-kamerans hjälp kan kartlägga dottertumörerna hos kvinnor med spridd bröstcancer

Med hjälp av en PET-kamera och ett protein som sprutas in i blodet kan läkare hitta HER2-positiva metastaser i hela kroppen vid ett enda undersökningstillfälle, utan att ta vävnadsprov. Proteinet söker sig till tumörerna och kameran kan då se var de finns.

Metoden har hittills testats med lovande resultat på drygt 20 kvinnor inom ramen för en studie på Uppsala universitet och PET-centrum på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Nu ska studien utvidgas till hela Norden för att undersöka om det är en säker metod för diagnosticering.

Henriks projekt är ett, av många, exempel på ett forskningsprojekt som erhållit forskningsanslag från Bröstcancerförbundet.

Du som givare är delaktig, och gör detta möjligt, genom din gåva. Varmt tack för ditt stöd!

Stöd bröstcancerforskningen och de som är drabbade. Ge en gåva!

Stöd bröstcancerforskningen och de som är drabbade. Ge en gåva!

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss