Hallå där Kjell Ivarsson, ny nationell cancersamordnare vid SKR

Kjell Ivarsson, kirurg, forskare och nu även nationell cancersamordnare vid Sveriges Kommuner och Regioner. I den här intervju berättar han om det nya uppdraget, vad han brinner mest för och hur han ser på framtidens cancervård.

Publicerad 29 mars 2023

kjell-ivarsson-magasinb

Berätta om det här uppdraget!

– I min nya roll som nationell cancersamordnare tar jag vid och fortsätter det gedigna arbete som gjorts för att skapa en mer jämlik och tillgänglig cancervård över hela landet. Stora delar av min kliniska verksamhet och min forskning har jag ägnat åt cancervård, och detta uppdrag ger mig möjlighet att få kombinera min ämneskunskap och långa erfarenhet av att utveckla vårdens styrning.

Vad brinner du mest för?

– En jämlik och tillgänglig cancervård. Jag tycker att det är jätteviktigt att vi fortsätter att utveckla arbetet med standardiserade vårdförlopp för olika cancerdiagnoser. Var man än bor i landet ska man få rätt vård i rätt tid. Tyvärr ser vi långa köer och väntetider på sina håll, och för att lösa detta krävs kunskapsstyrning, säkrad kompetensförsörjning och samarbete mellan regionerna.

Var man än bor i landet ska man få rätt vård i rätt tid.

Vad skulle du vilja förändra?

– Jag vill att vi fortsätter arbetet med en personcentrerad vård och att vi är i framkant vad gäller hela cancerbehandlingen – inte bara behandlingen av själva tumören. Att se människan som en helhet är viktigt. Rehabilitering är en stor del i detta, men också preventiva åtgärder. Hur bibehåller vi vår hälsa och hur lyfter vi det förebyggande arbetet? Goda levnadsvanor är en bra start för att minska risken för framtida cancerinsjuknande, och därför är det viktigt att vi börjar det preventiva arbetet redan i skolan.

Hur ser framtidens cancervård ut?

– Samverkan och samarbete mellan olika aktörer är i fokus. Standardiserade vårdförlopp garanterar en trygg och säker vård oavsett var du bor, och vi gör rätt saker från början tack vare att alla processer och dialoger fungerar. Men vi får inte heller glömma att det görs jättefin vård i dag och att vi kan bota fler med cancer jämfört med för bara 15–20 år sedan. Vi har gjort en fantastisk resa, framför allt tack vare forskning. På den vägen ska vi fortsätta.

TEXT THERESE JOHANSSON

Ge en gåva till kampen mot bröstcancer

Ge en gåva till kampen mot bröstcancer

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss