Hallå där Mattias Fredricson, vad händer med screeningprogrammet för bröstcancer?

Sverige har varit ledande inom mammografi, när den infördes på 90-talet var den helt banbrytande. Men forskningen går framåt. Man vet nu att för att alla tumörer ska upptäckas tidigt behövs individanpassad screening. Bröstcancerrapporten 2019 visar att det finns anledning att uppgradera det svenska screeningprogrammet för bröstcancer – forskningen, kvinnorna och professionen är redo. Vad säger Socialstyrelsen?

KÄLLA Magasin B nr 1, 2020. TEXT Annika Sjöberg.

Publicerad 9 juni 2020

Individuell screening_täta bröst_Mattias Fredricson_Socialstyrelsen

Forskning visar att mammografi bara upptäcker två av tre tumörer. Finns det några planer på att ändra screeningprogrammet för bröstcancer?
– Under förra året gjorde vi en omvärldsspaning då vi tittade på tendenser och utvecklingsområden inom cancerscreening som visar att det öppnar sig möjligheter att anpassa screeningen för olika riskfaktorer. Ett exempel är screening för bröstcancer där det skulle kunna bli möjligt att ta hänsyn till bröstens täthet och använda andra undersökningsmetoder. Vi är med andra ord högst medvetna om frågan och har även haft en dialog med Bröstcancerförbundet.

Individanpassad screening är ganska nytt men vi tittar på den forskning som pågår.

Mattias Fredricson, Socialstyrelsen

Vad är nästa steg?
– Under 2020 kommer vi att påbörja en utvärdering av det nuvarande screeningprogrammet för bröstcancer. Då kommer vi även att titta närmare på hur forskningen utvecklas när det gäller screeningprogram för bröstcancer och om det finns möjlighet att ta hänsyn till bröstens täthet.

Hur går översynen till?
– Vi gör en utvärdering av nuvarande program utifrån ett antal förbestämda indikatorer. Samtidigt ser vi vilken ny forskning som finns och om det finns anledning att ändra på nuvarande program. Den här sammanställningen tar en del tid och det är viktigt att olika parametrar värderas och graderas på ett korrekt sätt.

När tror du att vi kommer få se en förändring?
– Det kan jag inte svara på. Individanpassad cancerscreening är ganska nytt men när vi tittar på den forskning som pågår så ser vi tendenser på att vi går åt det hållet. Och bröstcancer är nog den cancerform där de här tankarna kommit längst.

Stort tack, Mattias Fredricson.

Individanpassad screening – framtiden för tidig upptäckt av bröstcancer

Individanpassad screening – framtiden för tidig upptäckt av bröstcancer

Läs Bröstcancerrapporten 2019
Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss