Theodoros Foukakis har fått forskninganslag

Theodoros Foukakis har fått 1 400 000 kronor i forskningsanslag från Bröstcancerfonden för sin studie som ska jämföra två behandlingar som ges vid hormonkänslig bröstcancer.

Publicerad 28 april 2022

uppdaterad 6 maj 2022

Theodoros_Foukakis

Hur känns det att ha fått så mycket pengar?

– Det känns jätteskönt att ha fått anslag till den här viktiga forskningen och jag känner ett stort ansvar att leverera resultat.

Vad ska du studera?

– Vi ska utgå från en tidigare klinisk studie där vi jämförde två behandlingar som ges vid hormonkänslig bröstcancer – cytostatika eller hormonbehandling i kombination med palbociclib som är en målinriktad behandling. I samband med behandlingarna togs prover från patienternas tumörer och blod vid olika tidpunkter. Nu ska vi analysera hur tumörerna har utvecklats under de olika behandlingarna. Förhoppningen är att hitta markörer för vilken behandling som fungerar bäst och att det ska leda till att behandlingarna kan individanpassas mer.

Förhoppningen är att hitta markörer för vilken behandling som fungerar bäst

Vilken skillnad skulle det göra för patienterna?

– Hur en person svarar på en behandling är individuellt. Om vi identifierar markörer, kan vi med hjälp av prover hitta dessa hos patienten och avgöra vilken behandling som passar bäst för just den personen. Då kan vi välja ut patienter där hormonbehandling har en bra effekt, och på sikt minska cytostatika på dessa patienter. De patienter som inte svarar på hormonbehandling, kan i stället få cytostatika.

Varför är den här forskningen viktig?

– Hormonkänslig bröstcancer är den vanligaste cancerformen. Även om det inte anses vara den aggressivaste typen, är det i slutändan fler patienter som får återfall och kanske avlider. En optimerad behandling innan cancern sprider sig till andra organ, leder till färre återfall hos personer med den här cancerformen. Därmed kan patienterna leva längre med sin tumör och slippa biverkningar från en behandling som ändå inte hjälper dem.

TEXT ANETTE U WALLQVIST

Vill du bidra till livsviktig bröstcancerforskning?

Vill du bidra till livsviktig bröstcancerforskning?

Swisha en gåva
Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss