Hästar för brösthälsa – Ride against cancer

Hästarna blev på många sätt en räddning för Mika Thalén då hon behandlades för bröstcancer 2016. ”Hästarna måste ju ha träning och mat, det blev inte så påtagligt att jag var sjuk”, säger hon. I samband med den insikten föddes idén om en insamling bland ryttare. Genomslaget blev stort och nu är Ride agains cancer inne på sitt fjärde framgångsrika år. Engagemanget är fantastiskt, Bröstcancerförbundet en av förmånstagarna.

TEXT Anna Falk. KÄLLA Magasin B nr 2, 2020.

Publicerad 15 juni 2020

Rida against cancer_bröstcancerforskning.jpg

Hur föddes idén?
– Jag fick själv bröstcancer våren 2016, opererades i maj och fick strålning i augusti och september. Efteråt undrade jag hur det hade varit om jag inte hade haft hästarna. Hästarna måste ju ha träning och mat, det blev inte så påtagligt att jag var sjuk. Då föddes en idé om en insamling. Vi började med bara de närmaste och lyckades samla in 67 000 kr den hösten.

Hästarna måste ju ha träning och mat, det blev inte så påtagligt att jag var sjuk.

Mika Thalén

Hur har det växt sedan dess?
– Vi har tagit fram en prisrosett och hinder som klubbar kan hyra eller köpa och så har det helt enkelt spridit sig självt. Det är alltifrån små klubbtävlingar till större företagsarrangemang. Och så är det tre systrar som har varit med från början. En av dem hade cancer och nu arrangerar hennes systrar en minnestävling för henne.

Pengarna som samlades in 2019 gick till Bröstcancerfonden, Cancerrehabfonden och Prostatacancerfonden, varför just de tre organisationerna?
– Vi vill ge pengar till organisationer som inte har så mycket overheadkostnader. 2016 och 2017 gick pengarna till Bröstcancerfonden och 2018 till Cancerrehabfonden. 2019 blev det så mycket att vi kände att vi kunde fördela det på flera.

Vi vill ge pengar till organisationer som inte har så mycket overheadkostnader.

Mika Thalén

Blir det en fortsättning 2020?
– Ja absolut, vi har aktiviteter på gång hela tiden. Vi gör ju allt helt ideellt och ser att det ändå går att samla in så pass mycket pengar – det ger blodad tand.

Målet har varit att fördubbla summan. Når ni 450 000 kronor i år?
– Ja, om det fortsätter så här så tror jag absolut det.

Stöd bröstcancerforskningen och de som är drabbade. Skänk en gåva!

Stöd bröstcancerforskningen och de som är drabbade. Skänk en gåva!

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss