Mer omfattande bröstkirurgi främjar inte överlevnad i bröstcancer

Stort grattis Jana de Boniface till publiceringen i JAMA, Journal of the American Medical Association.

Publicerad 26 maj 2021

Jana de Boniface, forskare på Karolinska Institutet

Vad är det för studie?

Vi har genomfört en registerstudie där vi jämfört överlevnaden hos patienter som genomgått bröstbevarande kirurgi med efterföljande strålning, med de som gjort mastektomi* med, och även utan, efterföljande strålning.

Berätta om ert arbete?

Det har funnits indikationer på att överlevnaden efter bröstbevarande kirurgi med strålning är bättre än efter mastektomi. Men ingen riktig förklaring till varför det faktiskt är så. Vi funderade om det kunde vara så att effekten bara kommer sig av att patienter som får en viss typ av kirurgi och strålning kanske är väldigt olika från början, och att det är dessa skillnader som förklarar varför det går bättre för den ena än den andra gruppen – inte kirurgin eller strålningen i sig.

I studien har vi tagit hänsyn till faktorer som man vet påverkar överlevnaden. Dessa är till exempel socioekonomi och samsjuklighet.

Jana De Boniface, överläkare, bröstkirurg och forskare

I studien har vi därför tagit hänsyn till faktorer som man vet påverkar överlevnaden. Dessa är till exempel socioekonomi och samsjuklighet, det vill säga andra bakomliggande sjukdomar utöver bröstcancern. Här finns det nämligen skillnader i hur tidigt eller sent i sjukdomsförloppet man söker hjälp, vilken behandling man får och tål att få, samt vilka övriga riskfaktorer för att dö i förtid man har med sig i bagaget. Sammantaget kan dessa faktorer påverka utfallet av behandlingen, och tanken var att de kanske väger starkare än på vilket sätt man blir opererad och om man blir strålbehandlad eller inte.

I studien har vi använt data från Nationella Kvalitetsregistret för Bröstcancer tillsammans med data från Socialstyrelsen om dödsorsak och underlag från SCB om socioekonomiska faktorer så som utbildning och sysselsättning bland annat.

Att göra mastektomi för att slippa strålbehandling verkar inte vara en bra strategi. Men självklart finns det situationer där det är befogat och nödvändigt att ta bort hela bröstet.

Jana De Boniface, överläkare, bröstkirurg och forskare

Vad kom ni fram till?

Resultatet i studien visar att det går bättre för patienterna som genomgått bröstbevarande kirurgi med strålning än de som gjort mastektomi, även efter att vi har tagit hänsyn till många andra faktorer. Så större bröstkirurgi främjar inte bättre överlevnad. Men självklart finns det situationer där det är befogat och nödvändigt att ta bort hela bröstet!

Vad betyder det för bröstcancerpatienterna?

Resultatet från studien bör tas upp i den information som patienterna får i samtalet med sin kirurg om val av metod vid bröstkirurgi. Att göra mastektomi för att slippa strålbehandling verkar inte vara en bra strategi. Vi hoppas att det ska skapa bättre information och därmed ökad trygghet inför operation och behandling.

Du har fått bidrag av Bröstcancerförbundet till den här studien, vad vill du hälsa till givarna?

Det är tack vare generösa givare och andra finansiärer som vi har kunnat genomföra den här studien – stort tack! Det känns väldigt värdefullt att vi redan nu kan ta med oss resultatet från studien in i bröstcancervården. Det gynnar patienterna.

Läs artikeln i JAMA här

Jana De Boniface_JAMA.jpg

*dvs tagit bort hela bröstet

Stöd bröstcancerforskningen och de som är drabbade. Ge en gåva!

Stöd bröstcancerforskningen och de som är drabbade. Ge en gåva!

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss