Nästa steg för mer individbaserad screening

Per Hall, professor i strålningsepidemiologi vid Karolinska Institutet samt överläkare vid Södersjukhusets Bröstcentrum, har som mål att förebygga bröstcancer. Han har tillsammans med sin forskargrupp undersökt hur en riskbedömning skulle kunna användas, börjat testa förebyggande mediciner och nu i nästa steg inleds ett forsknings-och utvecklingsprojekt där individualiserad screening baserad på varje kvinnas risk att utveckla bröstcancer testas.

FOTO Anna Simonsson

Publicerad 11 december 2019

Per Hall
Per Hall, professor i strålningsepidemologi vid Karolinska Institutet

Vad är målet med din forskning?

– Mitt mål är att förbygga bröstcancer. Hjärt- och kärlsjukdomar har minskat drastiskt de senaste 50 åren genom förebyggande åtgärder. Jag vill göra samma sak fast inom bröstcancer. Ingen har tidigare gjort det i Sverige och väldigt få ute i världen.

Hur vill du ändra screeningen?

– Att förbättra prognosen för bröstcancer görs genom tidig upptäckt och bättre mediciner. Mammografi upptäcker två tredjedelar av alla cancrar medan resten upptäcks mellan mammografitillfällena, så kallade intervallcancrar. Mitt mål är att identifiera de kvinnor som inte borde ha skickats hem trots att mammografin inte hittade något. I en studie som förbereds just nu, SMART-studien, kommer alla kvinnor som kommer till Södersjukhuset tillfrågas om de vill veta sin risk. Om de vill delta i studien får de en riskbedömning som sedan ligger till grund för hur de skall screenas. Kvinnor med täta bröst kommer screenas med andra metoder än mammografi och kvinnor med hög risk utan att ha täta bröst kommer att kallas till mammografi med tätare intervall.

Det är dags för Sverige att ta nästa steg och erbjuda den bästa kända screeningmetoden för att upptäcka all bröstcancer tidigt.

Professor Per Hall

Vad tror du är framtiden inom bröstcancerscreening?

– Jag tror att individanpassad screening baserad på risk är rätt väg att gå. Det är orimligt att alla undersöks på exakt samma sätt utan att ta hänsyn till individuella skillnader. Det är dags för Sverige att ta nästa steg och erbjuda den bästa kända screeningmetoden för att upptäcka all bröstcancer tidigt.

Hur står sig Sverige i ett internationellt perspektiv?

– Sverige står sig väldigt bra ur ett internationellt perspektiv. Vad många inte vet är att vi har fantastiska förutsättningar för att vara allra bäst. Vi har ett unikt sjukvårdssystem, sjukdomsregister för att följa deltagare, kvinnor som är villiga att delta i studier samt välutbildad sjukvårdspersonal och god erfarenhet av stora populationsbaserade studier. Alla förutsättningar finns för att ta nästa steg.

Vilka goda exempel finns från andra länder?

– Det finns en del goda exempel. Tack vare starka patientorganisationer i USA så är det idag lag på att informera kvinnor om täta bröst i 39 av totalt 50 delstater. Däremot sker ingen tillfredsställande uppföljning, utan kvinnor med täta bröst måste själva ta reda på vad de ska göra åt det.

Vad är det som krävs för att Sverige fortsatt ska ligga i framkant?

– Det behövs mer resurser. Varenda dag skrapar vi längst ner i kassakistan för att se om det finns pengar kvar. Att förebygga bröstcancer kommer alla att tjäna på – anhöriga, patienter, sjukvården, politiker och samhället i stort.

Stöd bröstcancerforskningen och de som är drabbade. Ge en gåva!

Stöd bröstcancerforskningen och de som är drabbade. Ge en gåva!

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss