”Ojämlikheten i vården är helt ofattbar”

Alla i Sverige har rätt till vård på lika villkor, men trots det är skillnaderna stora mellan vilka behandlingar som erbjuds i de olika regionerna. Därför lanserar vi uppropet #gemigtid.

Publicerad 23 november 2021

uppdaterad 15 februari 2022

Susanne_800x400.png

– Vi gör det här uppropet för att alla ska ha tillgång till samma vård och behandling oavsett var de bor, och för att fler drabbade kvinnor ska få mer tid. För det är vad spridd bröstcancer handlar om – tid. Man vill ha mer tid att leva, att uppleva och att se fram emot saker, berättar Susanne Dieroff Hay, ordförande för Bröstcancerförbundet.

Alla blir inte botade från sin bröstcancer. Varje år drabbas cirka 1 500 kvinnor i Sverige av spridd bröstcancer, en patientgrupp som i dag omfattar cirka 5 500 kvinnor. Diagnosen innebär att cancerceller har spridit sig från tumören i bröstet till andra delar av kroppen, som skelett, lever eller lungor.

– Att få spridd bröstcancer innebär att man har fått en dödlig sjukdom och att man under resten av livet genomgår bromsande behandlingar, om och om igen. Fem år efter diagnosen lever bara var fjärde kvinna som drabbats, berättar Susanne Dieroff Hay, ordförande för Bröstcancerförbundet.

Vi gör det här uppropet för att alla ska ha tillgång till samma vård och behandling oavsett var de bor, och för att fler drabbade kvinnor ska få mer tid

Susanne Dieroff Hay, ordförande Bröstcancerförbundet

”Forskningen går hela tiden framåt”
Under de senaste åren har cancerforskningen gjort stora framsteg. I dag finns läkemedel som både kan förbättra livskvaliteten och förlänga livet för kvinnor som lever med spridd bröstcancer i Sverige.

– Till dem som fått diagnosen spridd bröstcancer vill jag säga att det finns hopp. I dag finns väldigt många bra behandlingar och forskningen går hela tiden framåt. Det behöver inte betyda slutet, man kan faktiskt leva länge och man kan leva gott. Vi har en väldigt fin cancervård i Sverige, men det finns saker vi behöver ändra på, säger Susanne Dieroff Hay.

”Ojämlikheten i vården är ofattbar”
Ett exempel på forskningsframsteg är att patienter med den vanligaste formen av spridd bröstcancer numera kan behandlas med så kallade CDK 4/6-hämmare i kombination med hormonell behandling, vilket ger möjligheten att leva ett bra liv under en längre tid. Trots att behandlingen rekommenderas i det styrande nationella vårdprogrammet skiljer sig tillgången stort mellan regionerna och endast fyra av tio kvinnor med spridd bröstcancer fick påbörja behandling i linje med rekommendationerna under 2020.

– Den här ojämlikheten i vården är helt ofattbar. Låg tillgång till bästa möjliga behandling innebär helt enkelt sämre chanser till överlevnad och även sämre livskvalitet under den tid man har kvar att leva, säger Susanne Dieroff Hay.

”Var du bor ska inte avgöra hur lång tid du har kvar”
Bakgrunden till problemet är komplex. Det handlar både om att varje region själv bestämmer hur pengarna till cancervården ska fördelas och hur arbetssituationen för den enskilda läkaren ser ut.

– Problemet har ingen enkel lösning – men det spelar ingen roll, något måste göras åt det här i alla fall. Var du bor ska inte avgöra hur lång tid du har kvar att leva, det tror jag att alla kan vara överens om. Du ska kunna överleva så länge som möjligt och så gott som möjligt.

Var du bor ska inte avgöra hur lång tid du har kvar

Susanne Dieroff Hay, ordförande Bröstcancerförbundet

Bröstcancerförbundets tre krav
Bröstcancerförbundet kräver följande ansvarstagande från landets regioner:

  1. Gör vårdprogrammen styrande. Säkerställ att regionerna utgår från rekommendationerna i det nationella vårdprogrammet för behandling av spridd bröstcancer.
  2. Ta regionalt ansvar. Regionpolitiker och beslutsfattare i samtliga regioner måste ta ansvar så att regionens upphandling och förskrivning av läkemedel ger medborgarna en likvärdig vård över hela landet.
  3. Utöka det nationella kvalitetsregistret. Ett kvalitetsregister skapar förutsättningar för forskning och gör det möjligt att följa upp behandlingsresultat och utvärdera läkemedel över tid. Nu bör RCC, Regionala cancercentrum i samverkan, med stöd av Sveriges kommuner och regioner se till att det nationella kvalitetsregistret för bröstcancer även omfattar spridd bröstcancer.

Ta ställning mot den ojämlika vården genom att skriva under på gemigtid.nu. Tillsammans kan vi få socialminister Lena Hallengren och landets regionpolitiker att hörsamma vårt upprop, så att fler kvinnor med spridd bröstcancer får mer tid att leva.

#gemigtid är ett initiativ av Bröstcancerförbundet och Pfizer.

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss