Professor Per Karlsson forskar om individanpassad strålning

Professor och överläkare, Per Karlsson, utför en jämförande studie med patienter som antingen fått strålbehandling eller som inte fått strålbehandling efter bröstcanceroperation – ett forskningsprojekt som erhållit forskningsanslag från Bröstcancerförbundet..

Foto: Sahlgrenska akademin

Publicerad 7 maj 2019

uppdaterad 13 januari 2021

Per Karlsson foto Sahlgrenska Akademien liggande.jpg
Foto: Sahlgrenska Akademien

Namn: Per Karlsson
Arbetar: Professor och överläkare i onkologi, Sahlgrenska akademin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Avdelningschef vid avdelningen för onkologi.
Gör: Forskar om individanpassad strålning

Vad ska du och ditt team undersöka?
– Vi ska göra en jämförande studie med patienter som antingen fått strålbehandling eller som inte fått strålbehandling efter bröstcanceroperation. Vi vet sedan tidigare att det genomsnittliga resultatet av strålbehandling är bra. Nu vill vi ta reda på vilka som har nytta av det och vilka som inte har det. Det är en långtidsuppföljning av en studie från 90-talet.

Varför är detta viktigt?
– För att vi försöker individanpassa vården. Strålbehandling har en del bieffekter, därför ska vi använda den specifikt för dem som har mycket nytta av den och i mindre utsträckning för dem som klarar sig bra ändå.

Vi har 1000 tumörprover som vi ska analysera genetiskt.

Professor Per Karlsson

Hur går studien till?
– Vi har 1 000 tumörprover från patienter som vi ska analysera genetiskt. 500 som utsatts för strålning och 500 som inte har det. Genom en mängd avancerade dataanalyser av tumörernas gener tror vi att vi kan få fram tumörernas genetiska egenskaper och lista ut vilka som är strålkänsliga och vilka som inte är det.

Hur tror du att strålning efter operation kommer att förändras med hjälp av denna studie?
– I framtiden kommer vi att ha mer varierade behandlingar. Vår förhoppning är att kunna förutspå hur mycket nytta man har av strålning och genom att ta ett prov på tumören avgöra om någon behöver strålas efter operation. I dag behandlar vi mycket och stora grupper får likadan behandling. När vi kommit längre med forskningen kommer en liten del patienter förvisso få mer behandling, men en hel del patienter kommer att få mindre.

Hur lång tid tar det innan detta når patienter i den dagliga vården?
– De första resultaten har vi förhoppningsvis i slutet av nästa år. Det pågår mycket forskning om strålbehandling så om 5-10 år tror jag att vi har betydligt bättre kunskap och då kan vi förhoppningsvis urskilja vem som behöver få strålbehandling efter operation.

Detta är ett av många forskningsprojekt som erhållit forskningsanslag från Bröstcancerförbundet. Din gåva, tillsammans med andra givares gåvor, gör Pers viktiga forskning möjlig.

Tack för ditt ovärderliga stöd.

Stöd bröstcancerforskningen och de som är drabbade. Ge en gåva!

Stöd bröstcancerforskningen och de som är drabbade. Ge en gåva!

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss