Rätten till information om olika metoder för rekonstruktion

Alla kvinnor som står inför att ta bort sitt cancerdrabbade bröst har rätt att få information om möjligheten till rekonstruktion.

10 februari

uppdaterad 15 februari

jana-de-boniface

– Det står både i patientlagen, på 1177 och i våra nationella riktlinjer att man ska informeras om möjligheten till rekonstruktion inför cancerbehandlingen. Patienterna har rätt till information om samtliga behandlingsalternativ som står till förfogande.

En informerad patient känner sig mer delaktig i sin vård, konstaterar Jana de Boniface.

– Det finns studier som visar att det är vanligare bland patienter att ångra sitt beslut ifall man inte känt sig tillräckligt informerad eller delaktig i beslutet. (4).

En informerad patient känner sig mer delaktig i sin vård.

Direkt- eller sen rekonstruktion – vad är bäst?
För den som opererar bort sitt bröst finns möjligheten att göra en rekonstruktion, antingen i samband med bröstcanceroperationen eller senare. En vanlig anledning till att göra en sen rekonstruktion är att kvinnan behöver strålas efter operationen. Men enligt Jana de Boniface bör även kvinnor som ska strålas få information om direktrekonstruktion inför bröstcanceroperationen. Hon framhåller att det är patientens beslut att genomgå en direktrekonstruktion eller inte, inte bara läkarens.

– I rollen som läkare är det mitt ansvar att lyfta både för- och nackdelar med en direktrekonstruktion som sedan ska strålas på. På så sätt kan patienten göra ett medvetet val. I vissa fall kan en sen rekonstruktion definitivt vara det sämre alternativet. Till exempel om kvinnan är väldigt smal och inte har tillräckligt med kroppsegen vävnad, och därför skulle behöva ett implantat.

En studie som Jana de Boniface genomförde 2013 bland patienter som fått direktrekonstruktion visade att en majoritet av patienterna som strålats skulle ha valt direktrekonstruktion om de ställts inför valet igen. Detta trots att direktrekonstruktion med implantat och efterföljande strålning lett till fler komplikationer och, enligt patienterna själva, sämre kosmetiska resultat. (6)

Ge patienten tid, och respektera att det är en människa som har förmåga att reflektera över sin situation.

Bristande information om rekonstruktion
Bröstcancerförbundets enkät visar att många kvinnor, oavsett när de opererades för bröstcancer, inte fått erbjudande eller information om möjligheten till direktrekonstruktion.

– Jag tycker att det är bisarrt. Det finns en syn på att det skulle vara oetiskt att ha en diskussion om detta när patienten är i chock, men då säger jag: ge patienten tid, och respektera att det är en människa som har förmåga att reflektera över sin situation.

Stockholm är den region som både informerar om möjligheten till och genomför flest direktrekonstruktioner. Här tackar en av tre kvinnor som genomgår en mastektomi ja till direktrekonstruktion. Det är en siffra som har legat stabilt över en längre tid.

Varför väljer så många bort direktrekonstruktion?
– Många gånger orkar man inte befatta sig med det, det känns för mycket. Eller så tycker man inte att det spelar någon roll. En del vill undvika fler operationer eller främmande material i kroppen. Ofta handlar det om lite äldre kvinnor som säger att brösten har gjort sitt.

Bröstcancerrapporten 2021

Bröstcancerrapporten 2021

Rätten till rekonstruktion - ett postkodlotteri

Källor

4 Ashraf AA, Colakoglu S, Nguyen JT, Anastasopulos AJ, Ibrahim AM, Yueh JH et al. Patient involvement in the decision-making process improves satisfaction and quality of life in postmastectomy breast reconstruction. J Surg Res 2013; 184: 665–670.

5 Nationellt Kvalitetsregister för Bröstcancer, statistik över bröstbevarande operationer 2020

6 Radiotherapy in implant-based immediate breast reconstruction: risk factors, surgical outcomes, and patient-reported outcome measures in a large Swedish multicenter cohort https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24258257/

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss