Strålbehandling efter bröstbevarande kirurgi – ingen ökad risk för hjärtsjukdom

Bröstcancerförbundet har delat ut 600 000 kronor i forskningsanslag till överläkare Fredrika Killander. Hon och hennes forskargrupp ville ta reda på om kvinnor som fått strålning mot bröstet efter bröstbevarande kirurgi i samband med bröstcancer löper större risk att drabbas av hjärtsjukdom, än de som inte behandlats med strålning.

Fredrika Killander är överläkare och arbetar vid sektionen för bröstcancer, CNS-tumörer och melanom vid Skånes Universitetssjukhus i Lund.

Publicerad 13 januari 2021

uppdaterad 23 mars 2021

Fredrika Killander 800x400px rosa kanter.jpg
Fredrika Killander är överläkare och arbetar vid sektionen för bröstcancer, CNS-tumörer och melanom vid Skånes Universitetssjukhus i Lund.

Studien inkluderade nästan 1200 kvinnor, som alla var opererade med bröstbevarande kirurgi på grund av bröstcancer. Patienterna hade sjukdom lokaliserad till bröstet, och inga metastaser i lymfkörtlarna i armhålan. Patienterna randomiserades till strålbehandling eller ingen ytterligare behandling.

Tack vare medel från Bröstcancerförbundet har jag och mina kollegor kunna lägga ner all den tid som krävs.

– Tack vare medel från Bröstcancerförbundet har jag och mina kollegor kunna lägga ner all den tid som krävs för att kunna sammanställa data från journalgenomgångar och från olika register, vilket har kunnat ge oss en god uppfattning om hur det har gått för de kvinnor som valde att vara med i studien på 90-talet, säger Fredrika Killander.

Resultatet är mycket betydelsefullt att kunna meddela patienterna.

Studien är nu slutförd och resultaten visar att strålbehandling efter bröstbevarande kirurgi inte innebär någon ökad risk för hjärtsjukdom. Detta är annars något många patienter uttrycker stor oro för.

– Resultatet är därför mycket betydelsefullt att kunna meddela patienterna, säger Fredrika Killander.

Stöd bröstcancerforskningen och de som är drabbade. Ge en gåva!

Stöd bröstcancerforskningen och de som är drabbade. Ge en gåva!

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss