”Utan pengar från Bröstcancerförbundet hade min forskning inte blivit av.”

Insamlade medel till Bröstcancerförbundet kommer från såväl privata givare som företagssamarbeten och testamenten. De senaste tio åren har Bröstcancerförbundet kunnat stötta svenska forskningsprojekt med nästan 82 miljoner kronor. Onkologen Anna Nordenskjöld är en av de forskare som fått ta emot forskningsanslag. Hon har bland annat studerat vilka kvinnor som har störst nytta av antihormonell behandling för att förebygga återfall.

TEXT Annika Sjöberg. PÅ BILDEN Anna Nordenskjöld.

Publicerad 24 juni 2020

uppdaterad 13 januari 2021

Anna Nordenskjöld bröstcancerforskning.jpg

– Eftersom den antihormonella behandlingen har en hel del biverkningar så vill vi bli bättre på att hitta de kvinnor som har bäst nytta av den, säger Anna Nordenskjöld.

Resultaten visar att kvinnor vars tumörer kan binda både östrogen och progesteron tycks få ett bra och långvarigt skydd mot återfall. De vars tumörer enbart binder östrogen får också skydd mot återfall med det tenderar att minska efter fem till tio år.

Anna Nordenskjöld konstaterar att resultaten är intressanta och i framtiden kan de komma att bidra till förbättringar av såväl överlevnaden som livskvalitén för drabbade.

För att komma närmare ett resultat som kan leda till nya behandlingsmetoder håller hon nu på att planera ytterligare studier kring antihormonell behandling.

– Att jag fått pengar från Bröstcancerförbundet har betytt jättemycket. Utan dem hade min forskning aldrig blivit av, säger hon.

Vi vill bli bättre på att hitta de kvinnor som har bäst nytta av antihormonell behandling.

Anna Nordenskjöld

Marit Jenset, generalsekreterare på Bröstcancerförbundet, vad är speciellt med Bröstcancerförbundet?
– Vill man stödja bröstcancerforskning specifikt är det till oss man ska vända sig. Vi är den enda organisation som enbart fokuserar på bröstcancer.

Hur används pengarna?
– Pengarna går till patientnära forskning, påverkansarbete, opinionsbildning, information och utbildning. Dessutom används de för rehabilitering och stöd till bröstcancerdrabbade och närstående. Enligt reglerna för Svensk insamlingskontroll får max 25 procent av de insamlade medlen gå till administrativa kostnader.

Hur går fördelningen av forskningsmedel till?
– De ansökningar som kommer in bedöms av vår forskningskommitté. Tanken är att stötta den forskning som är klinisk och patientnära och som kan komma patienterna till godo inom en snar framtid. Hur stora summor som delas ut varierar beroende på hur mycket som samlats in och hur många bra ansökningar som kommer in.

Stöd bröstcancerforskningen och de som är drabbade. Ge en gåva!

Stöd bröstcancerforskningen och de som är drabbade. Ge en gåva!

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss