Vi släpper inte en fråga förrän vi har fått genomslag

Förbundsordföranden Susanne Dieroff Hay förklarar hur det går till att driva en fråga fram till ett politiskt beslut. Syftet är en bättre och mer jämlik bröstcancervård.

Publicerad 29 augusti 2022

Susanne_800x400.png

Ta fram kunskapsunderlag

Första steget är att undersöka frågan, exempelvis individanpassad screening utifrån risk, som är en av förbundets prioriterade frågor. Förbundet för diskussioner med professionen och samlar in data för att förstå vad som inte fungerar. Underlaget ställs samman till en Bröstcancerrapport, med förslag om vad som krävs politiskt för en bättre bröstcancervård.

Sprida frågan

Nästa steg är att få medialt genomslag för att nå ut så brett som möjligt med Bröstcancerrapporten.

– Vi kontaktar journalister och skickar ut pressmeddelanden. Vi kommunicerar i sociala medier för att bilda opinion och försöker påverka beslutsfattare genom debattartiklar. Lokalföreningarna involveras för kommunikation och dialog med medier och beslutsfattare på lokal nivå.

Träffa riksdagspolitiker

Rapporten skickas vidare till politiker och beslutsfattare och förbundet träffar politikerna för att diskutera hur de kan ta frågan vidare.

– Vi möts av respekt och blir lyssnade till, men det är klart, vissa frågor är svårare att driva igenom. Till exempel frågan om snabbare och jämlikt införande av läkemedel som vi drivit länge. Med 21 regioner som själva bestämmer hur de vill fördela sina resurser skiljer sig vården åt över landet.

Stöd vårt arbete med att förbättra bröstcancervården

Stöd vårt arbete med att förbättra bröstcancervården

Träffa regionerna

Förbundet driver frågan vidare på lokal nivå via bröstcancerföreningarna och träffar politiker och sjukvårdskommittéer i regionerna för att höra hur processen ser ut regionalt.

– Här visar vi ofta på goda exempel för att få regionpolitikerna att tänka vidare och se de flaskhalsar som finns. Ofta är sjukvården regionernas ansvar vilket innebär att det är här, på regionnivå, som många beslut fattas som faktiskt påverkar patienterna. Förbundet deltar även i Almedalsveckan på Gotland för att samtala med politiker i rundabordssamtal.

Följa upp

Förbundet tar sedan på nytt kontakt med politikerna för att se om förbundet eventuellt behöver erbjuda fler förslag på förbättringar. Och så fortsätter arbetet.

– Vi släpper inte en fråga förrän vi har fått det genomslag vi vill ha. Därför driver vi samma frågor om och om igen, det tar lång tid. Men det är också så vi skapar förändring.

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss