Återfall

Bröstcancer är en komplex sjukdom som det forskas mycket om. Men än så länge är det ingen som säkert vet vad återfall beror på och vem som riskerar att få ett återfall.

Maria Wiklund Karlsson 05 - 800 x 400pxMaria Wiklund Karlsson undersöker sina bröst regelbundet, men oroar sig inte längre för återfall. Foto: Sören Andersson

Bröstcanceroperationen och övriga behandlingar ges för att minska risken för återfall. Om cancern ändå kommer tillbaka i det opererade bröstet är chanserna goda att få en effektiv behandling igen. Man kan ofta operera en gång till och det kan även bli aktuellt med strålning, cytostatika eller medicinering.

Om bröstcancern sprids vidare (metastaserar) till andra organ minskar möjligheterna att bli helt frisk igen, men det finns fortfarande behandlingsmöjligheter som kan bromsa sjukdomen. Det finns behandlingar som gör att man kan hålla sjukdomen i schack och leva länge även med bröstcancer som har spritt sig till andra organ. Läs mer om spridd bröstcancer här.

Att vara vaksam – på ett sunt sätt

Rädslan för återfall finns hos många bröstcancerpatienter – det är en helt naturlig känsla – och det kan vara lätt att oroa sig vid minsta symtom. Att vara vaksam på ett sunt sätt är klokt – men vad ska man vara uppmärksam på? När ska man söka vård och hur kan man hantera sin oro?

Bröstcancerförbundet har tagit fram ett informationsmaterial där vi försöker svara på de här frågorna. Ladda ner foldern Återfall i bröstcancer – oro och varningstecken nedan.

Läs också intervjuerna med Maria Wiklund Karlsson och Sofia Sjödin. De delar generöst med sig av erfarenheter kring oro, vikten av kunskap och, för Sofias del, ett återfall och efterföljande rekonstruktion.

Läs Sofia Sjödins berättelse

Läs Maria Wiklund Karlssons berättelse

Informationsmaterial från 2023

Återfall_omslag folder 2023

Återfall i bröstcancer

Oro och varningstecken

Ladda ner
Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss