Återfall

Bröstcancer är en komplex sjukdom som det forskas mycket om. Men än så länge är det ingen som säkert vet vad återfall beror på och vem som riskerar att få ett återfall.

Bröstcanceroperationen och övriga behandlingar ges för att minska risken för återfall. Om cancern ändå kommer tillbaka i det opererade bröstet är chanserna goda att få en effektiv behandling igen. Man kan ofta operera en gång till och det kan även bli aktuellt med strålning, cytostatika eller medicinering.

Om bröstcancern sprids vidare (metastaserar) till andra organ minskar möjligheterna att bli helt frisk igen, men det finns fortfarande behandlingsmöjligheter som kan bromsa sjukdomen. Det finns behandlingar som gör att man kan hålla sjukdomen i schack och leva länge även med bröstcancer som har spritt sig till andra organ. Läs mer om spridd bröstcancer här.

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss