14 miljoner till bröstcancerforskning

Bröstcancerförbundet delar ut 14 050 000 kronor till patientnära bröstcancerforskning. Projekten som valts ut ska bidra med patientnytta för bröstcancerberörda inom en snar framtid. Totalt är det 18 forskare samt 8 doktorander och postdoktorer som får finansiering. I årets utdelning utmärker sig projekt inom bilddiagnostik och screening där fem forskare får dela på 4 050 000 kronor.

Publicerad 26 oktober 2023

uppdaterad 11 december 2023

Susanne
Susanne Dierrof Hay, ordförande Bröstcancerförbundet

– Bröstcancerförbundet arbetar för införande av en individanpassad bröstcancerscreening för att ännu fler bröstcancrar ska kunna upptäckas i ett tidigt skede. Det kommer rädda liv. Därför känns det extra bra att vi stödjer forskningsprojekt som tar oss framåt i det arbetet, säger Susanne Dieroff Hay, ordförande i Bröstcancerförbundet.

" Våra generösa givare och samarbetspartner står stabilt vid vår sida i kampen mot bröstcancer. Jag är väldigt tacksam att vi trots det tuffa ekonomiska läget kan dela ut betydande anslag till forskning".

Susanne Dieroff Hay

Årets anslag fördelas mellan tio kvinnliga och åtta manliga forskare. Vidare gick 2,4 miljoner av potten till åtta postdoktorer och doktorander för genomförande av forskarmånader. Projekten spänner över hela vårdkedjan och täcker screening, kirurgi, onkologisk behandling och rehabilitering.

– Våra generösa givare och samarbetspartner står stabilt vid vår sida i kampen mot bröstcancer. Jag är väldigt tacksam att vi trots det tuffa ekonomiska läget kan dela ut betydande anslag till forskning. säger Susanne Dieroff Hay, ordförande, Bröstcancerförbundet.

Bröstcancerförbundet har hittills delat ut drygt 139 miljoner kronor till patientnära bröstcancerforskning. Forskningsanslagen är möjliga tack vare gåvor från enskilda personer, företag och organisationer som engagerar sig i kampen mot bröstcancer.

Om Bröstcancerfonden

Bröstcancerförbundet delar ut forskningsanslag ur Bröstcancerfonden. Insamlade medel som är direkt öronmärkta till Bröstcancerfonden är intäkter från månadsgivare, försäljning av Bröstcancerförbundets rosa band och egna produkter samt erhållna testamenten, där inget annat specifikt ändamål är angivet.

Läs mer här

Följande forskare har beviljats anslag 2023:

 • Renske Altena, Karolinska institutet, 750 000 kronor
 • Daniel Eriksson, Uppsala universitet, 340 000 kronor
 • Staffan Eriksson, Västerås lasarett, 700 000 kronor
 • Seneda Hajdarevic, Umeå universitet, 750 000 kronor
 • Per Hall, Karolinska institutet, 1 200 000 kronor
 • Anna Johansson, Karolinska institutet, 500 000 kronor
 • Kristin Johnson, Lunds universitet, 500 000 kronor
 • Marie Lange, Uppsala universitet, 600 000 kronor
 • Fredrik Lohmander, Karolinska institutet, 500 000 kronor
 • Marlene Malmström, Lunds universitet, 800 000 kronor
 • Maria Mani, Uppsala universitet, 110 000 kronor
 • Sara Margolin, Karolinska institutet/Södersjukhuset, 400 000 kronor
 • Akane Ohashi, Lunds universitet, 600 000 kronor
 • Emma Ohlsson-Nevo, Örebro universitet, 650 000 kronor
 • Daniel Smith, Örebro universitetssjukhus, 350 000 kronor
 • Johan Staaf, Lunds universitet, 700 000 kronor
 • Fredrik Strand, Karolinska institutet, 1 000 000 kronor
 • Fredrik Wärnberg, Akademiska sjukhuset, 1 200 000 kronor

Följande doktorer och postdoktorer har beviljats forskarmånader:

 • Amelia Chiorescu, Karolinska US, Solna, 240 000 kronor
 • Charlotta Wadsten, Umeå universitet, 360 000 kronor
 • Christine Lundgren, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping, 360 000 kronor
 • Iliana Aristokleous, Akademiska sjukhuset, Uppsala, 240 000 kronor
 • Karin Dembrower, St Görans, Stockholm, 360 000 kronor
 • Karolina Larsson, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg, 240 000 kronor
 • Katarina Blom, Sabbatsbergs sjukhus och Karolinska Institutet, 360 000 kronor
 • Yihang Liu, Karolinska Universitetssjukhuset, 240 000 kronor

Bröstcancerförbundets forskningskommitté består av professorer och docenter från hela landet. Kommittén gör en individuell bedömning av alla inkomna forskningsprojekt, som sedan vägs samman i en gemensam bedömning. Den utgår från följande grunder: patientnytta, originalitet, genomförbarhet och kompetens. Rekommendationen från kommittén läggs fram till Bröstcancerförbundets styrelse som formellt beslutar om anslagen.

I Bröstcancerförbundets forskningskommitté ingår:

 • Johan Ahlgren, docent, Uppsala
 • Anders Bjartell, professor, Lund
 • Yvonne Brandberg, professor, Stockholm
 • Johan Hartman, professor, Stockholm
 • Barbro Linderholm, docent, Göteborg
 • Henrik Lindman, docent, Uppsala
 • Malin Sund, professor, Umeå
 • Fredrik Wärnberg, professor, Göteborg
 • Senada Hajdarevic, docent, Umeå

Från Bröstcancerförbundet deltar Susanne Dieroff Hay, kommittéernas ordförande, och Peter Winberg, kommittéernas sekreterare. Medverkar på forskningsmötet gör även Elisabet Schesny och Isabella Scandurra, ledamöter i Bröstcancerförbundet styrelse.

Bröstcancerförbundets kommitté för bedömning av forskarmånader utgörs av:

 • Jana de Boniface, docent, Stockholm
 • Roger Olofsson Bagge, docent, Göteborg
 • Mef Nilbert, professor, Malmö

Här en sammanställning över samtliga projekt som beviljats forskningsanslag 2023.

Bröstcancer i siffror

 • Varje timme får en kvinna beskedet bröstcancer.
 • Cirka 9000 personer insjuknande 2021 i bröstcancer
 • 88 procent lever tio år efter diagnos
 • Två av tre tumörer upptäcks vid mammografiscreening
Läs mer här
Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss