Vi använder cookies för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats.

Läs mer
Jag förstår

Insamlingsresultat

Utdelade forskningsanslag, Bröstcancerfonden

Bröstcancerfondens forskningskommitté består av:

 • Johan Ahlgren (överläkare/docent), Örebro
 • Yvonne Brandberg (professor), Stockholm
 • Jan Frisell (professor), Stockholm
 • Johan Hartman (specialistläkare/docent), Stockholm
 • Barbro Linderholm (överläkare/docent), Göteborg
 • Henrik Lindman (överläkare/docent), Uppsala
 • Lisa Rydén (överläkare/professor), Lund
 • Malin Sund (professor), Umeå

Kommittén är rådgivande åt Bröstcancerförbundets styrelse som beslutar om utdelning.

Från Bröstcancerförbundet ingår:

 • Susanne Dieroff Hay (ordförande)
 • Rose-Marie Fredrikson
 • Elisabet Schesny
 • Peter Winberg (sekreterare)

2019 delades 5 000 000 kronor ut i forskningsanslag

Baserat på insamlingsresultatet 2018. För att se vilka projekt som beviljandes anslag, klicka här.

2018 delades 3 550 000 kronor ut i forskningsanslag

Baserat på insamlingsresultatet 2017. Klicka här för att se vilka projekt som beviljades anslag.
Under 2018 har fonden gjort en extra satsning på information.

2017 delades 9 398 200 kronor ut i forskningsanslag

Baserat på insamlingsresultatet 2016, samt kvarstående medel från föregående år. Klicka här för att se vilka projekt som beviljades anslag.

Insamlingsresultat 2016: 16 696 000 kronor

Efter avdrag för administrativa kostnader återstod 14 655 000 kronor att dela ut.
På grund av 2015 års resultat, som avslutades bättre än prognos, beslutades att dela ut anslag/stipendier överstigande det utdelningsbara beloppet.

 • Forskning: 13 762 000 kronor
 • Resestipendier för vårdprofession och medlemmar: 312 000 kronor
 • Rehabiliteringsinsatser för bröstcancerdrabbade: 690 000 kronor
 • Integrationsprojekt ”En bröstcancerförening för alla”: 634 000 kronor
 • Ändamålsverksamhet (f d verksamhetsfonden): 4 392 000 kronor
 • För flärd till Elisabeth Hedins minne, Lisa Kählers stipendium med flera: 204 000 kronor

Summa utdelat: 19 994 000 kronor

Insamlingsresultat 2015: 21 413 000 kronor

Efter avdrag för administrativa kostnader återstod 19 213 000 kronor att dela ut.

 • Forskning: 8 495 000 kronor
 • Stipendier åt vårdpersonal och medlemmar: 228 000 kronor
 • Rehabiliteringsinsatser för medlemmar m m: 702 000 kronor
 • Verksamhetsfonden: 3 052 000 kronor
 • Balanseras i ny räkning och kommer att delas ut som forskningsanslag, stipendier till vårdpersonal och medlemmar, insatser för de med annan etnisk bakgrund, föreningar och organisationer samt bidrag för rehabiliteringsinsatser och rekreation: 6 736 000 kronor

Summa utdelat: 12 477 000 kronor + 6 736 000 = 19 213 000 kronor

Insamlingsresultat 2014: 14 209 000 kronor

Efter avdrag för administrativa kostnader återstod 12 876 000 kronor att dela ut.

 • Forskning: 9 657 000 kronor
 • Verksamhetsfonden: 2 620 000 kronor
 • Stipendier till vårdpersonal och medlemmar samt bidrag för rehabilitering och rekreation: 599 000 kronor.

Summa utdelat: 12 876 000 kronor

Insamlingsresultat 2013: 13 921 000 kronor

Efter avdrag för administrativa kostnader återstod 12 461 000 kronor att dela ut.

 • Forskning: 9 376 000 kronor
 • Verksamhetsfonden: 1 835 000 kronor
 • Stipendier till vårdpersonal och medlemmar samt bidrag för rehabilitering och rekreation: 1 250 000 kronor.

Summa utdelat: 12 461 000 kronor

Insamlingsresultat 2012: 14 311 000 kronor

Efter avdrag för administrativa kostnader återstod 11 860 000 kronor att dela ut.

 • Forskning: 8 895 000 kronor.
 • Verksamhetsfonden: 2 204 000 kronor.
 • Stipendier till vårdpersonal och medlemmar samt bidrag för rehabilitering och rekreation: 761 000 kronor.

Summa utdelat: 11 860 000 kr

Insamlingsresultat 2011: 12 143 000 kronor

Efter avdrag för administrativa kostnader återstod 8 472 000 kronor att dela ut.

 • Forskning: 6 355 000 kronor.
 • Verksamhetsfonden: 1 418 000 kronor.
 • Stipendier till vårdpersonal och medlemmar, samt bidrag för rehabilitering och rekreation: 700 000 kronor.

Summa utdelat: 8 473 000 kronor

Insamlingsresultat 2010: 13 385 000 kronor

Efter avdrag för administrativa kostnader återstod 11 216 000 kronor att dela ut.

 • Forskning: 7 766 000 kronor.
 • Verksamhetsfonden: 1 814 000 kronor.
 • Stipendier till vårdpersonal och medlemmar, samt bidrag för rehabilitering och rekreation: 775 000 kronor.

Summa utdelat: 10 355 000 kronor

Insamlingsresultat 2009: 9 399 000 kronor

Efter avdrag för administrativa kostnader återstod 5 725 000 kronor att dela ut.

 • Forskning: 4 293 750 kronor.
 • Verksamhetsfonden: 801 500 kronor.
 • Stipendier till vårdpersonal och medlemmar: 572 500 kronor.
 • Bidrag till rehabilitering och rekreation samt flärd: 57 250 kronor.

Summa utdelat: 5 725 000 kronor

Insamlingsresultat 2008: 9 224 000 kronor

Efter avdrag för administrativa kostnader återstod 6 641 000 kronor att dela ut.

 • Forskning: 4 980 750 kronor.
 • Verksamhetsfonden: 929 740 kronor.
 • Stipendier till vårdpersonal och medlemmar: 664 100 kronor.
 • Bidrag till rehabilitering och rekreation samt flärd 66 410 kronor.

Summa utdelat: 6 641 000 kronor

Insamlingsresultat 2007: 5 250 000 kronor

Efter avdrag för administrativa kostnader återstod 4 200 000 kronor att dela ut.

 • Till forskning: 3 150 000 kronor.
 • Till verksamhetsfonden avsattes 588 000 kronor för bland annat utbildning av nya kontaktpersoner.
 • Stipendier till vårdpersonal och medlemmar: 420 000 kronor.
 • Bidrag till rehabilitering och rekreation: 42 000 kronor (totalt delades 75 000 kronor med hjälp av en gåva öronmärkt för detta ändamål).

Summa utdelat: 4 233 000 kronor

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss