Vi använder cookies för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats.

Läs mer
Jag förstår

Forskningsanslag

Bröstcancerförbundet utlyser varje år forskningsanslag för svensk, klinisk, patientnära forskning om bröstcancer. Sedan 2008 har vi delat ut 90 miljoner kronor till bröstcancerforskning. Den livsviktiga forskningen har gjorts möjlig tack vare gåvor från enskilda, företag och organisationer som är med oss i kampen mot bröstcancer.

Forskningsanslagen delas ut för forskningsprojekt/forskarsamarbete. Bröstcancerförbundets forskningskommitté bedömer alla forskningsansökningar. Utdelningsbeslut fattas av Bröstcancerförbundets styrelse. Utdelningsbeslut följer Bröstcancerförbundets stadgar som finns att läsa här

Bröstcancerförbundets forskningskommitté består av:

 • Johan Ahlgren (överläkare/docent), Örebro
 • Yvonne Brandberg (professor), Stockholm
 • Jan Frisell (professor), Stockholm
 • Johan Hartman (bitr. överläkare/docent), Stockholm
 • Barbro Linderholm (överläkare/docent), Göteborg
 • Henrik Lindman (överläkare/docent), Uppsala
 • Lisa Rydén (överläkare/professor), Lund
 • Malin Sund (professor), Umeå

Från Bröstcancerförbundet ingår:

 • Susanne Dieroff Hay (ordförande)
 • Rose-Marie Fredrikson
 • Elisabet Schesny
 • Peter Winberg (sekreterare)

Kommittén är rådgivande åt Bröstcancerförbundets styrelse som beslutar om utdelning.

Utdelning till svensk patientnära bröstcancerforskning 2017-2020:


2020 delades 7 135 200 kronor ut i forskningsanslag

Baserat på insamlingsresultatet 2019. För att se vilka projekt som beviljandes anslag, klicka här.

2019 delades 5 000 000 kronor ut i forskningsanslag

Baserat på insamlingsresultatet 2018. För att se vilka projekt som beviljandes anslag, klicka här.

2018 delades 3 550 000 kronor ut i forskningsanslag

Baserat på insamlingsresultatet 2017. Klicka här för att se vilka projekt som beviljades anslag.
Under 2018 har fonden gjort en extra satsning på information.

2017 delades 9 398 200 kronor ut i forskningsanslag

Baserat på insamlingsresultatet 2016, samt kvarstående medel från föregående år. Klicka här för att se vilka projekt som beviljades anslag.

Tidigare utdelning till svensk patientnära bröstcancerforskning:

 • 2016: 13 762 000 kr
 • 2015: 8 495 000 kr
 • 2014: 9 809 000 kr
 • 2013: 9 119 000 kr
 • 2012: 8 493 400 kr
 • 2011: 4 157 000 kr
 • 2010: 4 360 000 kr
 • 2009: 3 360 000 kr
 • 2008: 3 164 200 kr
Bröstcancerförbundet finansierar forskning, ger stöd och rehabilitering till drabbade samt driver opinion i bröstcancerfrågor.

Bröstcancerförbundet finansierar forskning, ger stöd och rehabilitering till drabbade samt driver opinion i bröstcancerfrågor.

Läs mer om hur vi använder din gåva!
Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss