7490 underskrifter överlämnade till socialministern

Namnunderskrifterna samlades in i samband med kampanjen #gemigtid och överlämnades till socialminister Lena Hallengren för att alla kvinnor med spridd bröstcancer ska få mer tid att leva, oavsett var i landet du bor.

Publicerad 29 april 2022

uppdaterad 26 april 2023

Lena_Hallengren_brostcancerforbundet
Generalsekreterare Marit Jenset, socialminister Lena Hallengren, Bröstcancerförbundets ambassadör Patrick Ekwall och förbundsordförande Susanne Dieroff Hay.

Det finns godkända behandlingar som tyvärr inte når alla. Hur länge du kan leva med spridd bröstcancer ska inte avgöras av var du bor i landet. Bröstcancerförbundet föreslår följande åtgärder för snabbare införande och jämlik tillgång till nya läkemedel i hela landet:

  • Gör vårdprogrammen styrande.
    Säkerställ att regionerna utgår från rekommendationerna i det nationella vårdprogrammet för behandling av spridd bröstcancer.
  • Ta politiskt ansvar.
    Socialministern måste säkerställa en centraliserad process för införande av nya läkemedel så att kvinnor med spridd bröstcancer får likvärdig behandling oavsett var de bor.
  • Utöka det nationella kvalitetsregistret.
    Ett kvalitetsregister skapar förutsättningar för forskning och gör det möjligt att följa upp behandlingsresultat och utvärdera läkemedel över tid. Nu bör RCC, Regionala cancercentrum i samverkan, med stöd av Sveriges kommuner och regioner säkerställa att den Individuella patientöversikten implementeras i hela landet. På så sätt kommer nationella kvalitetsregistret för bröstcancer även kunna omfatta spridd bröstcancer.

Tillsammans mot en bättre bröstcancervård!

På fotot: Generalsekreterare Marit Jenset, Socialminister Lena Hallengren, Bröstcancerförbundets ambassadör Patrick Ekwall och Förbundsordförande Susanne Dieroff Hay.

Läs om kampanjen #gemigtid

Läs om kampanjen #gemigtid

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss