#gemigtid

Det finns behandlingar som kan ge mer tid att leva. Men de når inte alla. Hur länge du kan leva med spridd bröstcancer ska inte avgöras av var i Sverige du bor. Uppropet är för närvarande avslutat även om det är en fråga vi fortsätter att jobba med.

Fakta om uppropet

  • Alla i Sverige har rätt till vård på lika villkor. Trots det är skillnaderna stora mellan vilka behandlingar som erbjuds i de olika regionerna.
  • Syftet med uppropet är att alla kvinnor med spridd bröstcancer ska få bästa möjliga behandling, så att fler får mer tid att leva.
  • Ju fler som tar ställning mot den ojämlika vården, desto större är möjligheten att vi tillsammans kan få socialminister Lena Hallengren och landets regionpolitiker att ta större ansvar – så att alla kvinnor med spridd bröstcancer får tillgång till bästa möjliga behandling.
  • #gemigtid är ett samarbete mellan Bröstcancerförbundet och Pfizer Sverige.
Läs mer om spridd bröstcancer

Tre röster om #gemigtid – se filmerna med Patrick, Elisa och Flora

Patrick Ekwall förlorade sin fru Hannah i spridd bröstcancer tidigare i år. Flora Sekulovska och Elisa Lycke lever båda med spridd bröstcancer, hör deras berättelser i filmen.

”Jag drömmer om att se barnen ta studenten”

”Ingen operation, ingen strålning, det var bara att bromsa. Det var väldigt, väldigt tufft att få ett sådant besked”, säger Flora Sekulovska, om när hon fick veta att bröstcancern hade spridit sig.

”Jag är inte rädd för döden, men jag är rädd för att missa mina barns liv”

”Man ska inte ha tur. Vart man än bor i Sverige så ska man ha rätt till den bästa individuella behandlingen”, säger Elisa Lycke, om den ojämlika bröstcancervården i Sverige.

”Hon om någon hade varit värd mer tid”

”I vårt fall så tog det ungefär ett år från första diagnosen och bara några månader efter att vi fått veta att det handlade om spridd bröstcancer.”, säger Patrick Ekwall som förlorade sin hustru Hannah i spridd bröstcancer i februari i år.
Ordförande - Susanne Dieroff Hay.jpg

”Ojämlikheten i vården är ofattbar”

”Vi har alla drömmar om framtiden, men alla får inte samma chans att uppfylla dem. Trots att det finns effektiv behandling mot spridd bröstcancer är den inte tillgänglig för alla, och endast var fjärde kvinna lever fem år efter diagnos. Därför lanserar vi nu uppropet Ge mig tid, för att säkerställa att alla kvinnor med spridd bröstcancer får bästa möjliga behandling och mer tid att leva.", säger Susanne Dieroff Hay, ordförande på Bröstcancerförbundet.
Läs mer

Fakta

Om spridd bröstcancer

  • Varje år får 1 500 kvinnor i Sverige diagnosen spridd bröstcancer, vilket betyder att cancern spridit sig från tumören i bröstet till andra delar av kroppen.
  • Spridd bröstcancer går inte att bota, men sjukdomens utveckling kan i många fall bromsas genom rätt behandling.
  • Omkring 5 500 kvinnor lever i dag med spridd bröstcancer, men bara var fjärde kvinna med spridd bröstcancer lever fem år efter diagnos.

Om behandlingarna

  • CDK 4/6-hämmare som tas i kombination med hormonell behandling kan bromsa sjukdomens utveckling för vissa typer av spridd bröstcancer.
  • Endast 44 procent av de aktuella patienterna i Sverige fick påbörja behandlingen under 2021, trots att det rekommenderas i det nationella vårdprogrammet för metastaserad (spridd) bröstcancer.

#gemigtid är ett samarbete mellan Bröstcancerförbundet och Pfizer Sverige.

Läs mer om spridd bröstcancer