Bröstcancerförbundet delar ut forskningsanslag

Varje år delar Bröstcancerförbundets forskningskommitté ut forskningsanslag till patientnära bröstcancerforskning i Sverige. I år ökade anslaget från föregående år och uppgick till 7 135 200 kr. Extra fokus låg på den kliniska relevansen, det vill säga projekt som kommer bröstcancerdrabbade till del inom en överskådlig tid. "Det är genom forskning vi förbättrar prognosen och livssituationen för de som fått en bröstcancerdiagnos", säger Susanne Dieroff Hay ordförande för Bröstcancerförbundet.

Publicerad 10 november 2020

Forskningsanslag_2020 800x400 ver2.jpg

Bröstcancerförbundets forskningskommitté består av professorer och docenter från hela landet. Kommitteen gör en individuell bedömning av alla inkomna forskningsprojekt, som sedan vägs samman i en gemensam bedömning. Bedömningen utgår från följande grunder: klinisk relevans, originalitet, genomförbarhet och kompetens. Rekommendationen från kommittén läggs fram till Bröstcancerförbundets styrelse som formellt beslutar om anslagen.

Det känns väldigt fint att få dela ut forskningsanslag och det gläder mig att vi kunnat öka anslagen de senaste åren. Det är genom forskning vi förbättrar prognosen och livssituationen för de som fått en bröstcancerdiagnos.

Susanne Dieroff Hay ordförande för Bröstcancerförbundet

I år delar Bröstcancerförbundet ut 7 135 200 kronor till 18 olika forskningsprojekt runt om i Sverige. Tre av forskningsprojekten innebär satsningar på utveckling av nya och förbättrade screeningmetoder för tidig upptäckt av bröstcancer. Vidare har pengar tilldelats studier inom digitalt patientstöd för ökad följsamhet till behandling samt inom rehabilitering.

Sedan 2008 har Bröstcancerförbundet delat ut 90 miljoner kronor till svensk patientnära bröstcancerforskning. Den livsviktiga forskningen har gjorts möjlig tack vare gåvor från enskilda personer, företag och organisationer som är med i kampen mot bröstcancer.

I år beviljades följande 18 personer och lärosäten anslag ur Bröstcancerfonden:

 • Dan Lundstedt, Göteborgs universitet, 200 000 kronor
 • Emma Hansson, Göteborgs universitet, 300 000 kronor
 • Ingela Henoch, Göteborgs universitet, 300 000 kronor
 • Fredrik Wärnberg, Göteborgs universitet, 600 000 kronor
 • Matikas Alexios, Karolinska Institutet, 300 000 kronor
 • Renske Altena, Karolinska Institutet, 300 000 kronor
 • Jenny Bergqvist, Karolinska Institutet, 300 000 kronor
 • Theodoros Foukakis, Karolinska Institutet, 300 000 kronor
 • Per Hall, Karolinska Institutet, 600 000 kronor
 • Helena Sackey, Karolinska Institutet, 300 000 kronor
 • Fredrik Strand, Karolinska Institutet, 500 000 kronor
 • Ingrid Hedenfalk, Lunds universitet, 300 000 kronor
 • Predrag Bakic, Lunds universitet, 600 000 kronor
 • Fredrika Killander, Lunds universitet, 200 000 kronor
 • Marlene Malmström, Lunds universitet, 600 000 kronor
 • Malin Sund, Umeå universitet, 300 000 konor
 • Maria Mani, Uppsala universitet, 535 200 kronor
 • Jens Sörensen, Uppsala universitet, 600 000 kronor
Läs mer om forskningsprojektens inriktning och tidigare anslag

Läs mer om forskningsprojektens inriktning och tidigare anslag

Bröstcancerförbundets forskningskommitté 2020 består av:

 • Johan Ahlgren (överläkare/docent), Örebro
 • Yvonne Brandberg (professor), Stockholm
 • Jan Frisell (professor), Stockholm
 • Johan Hartman (bitr. överläkare/docent), Stockholm
 • Barbro Linderholm (överläkare/docent), Göteborg
 • Henrik Lindman (överläkare/docent), Uppsala
 • Lisa Rydén (överläkare/professor), Lund
 • Malin Sund (professor), Umeå
 • Susanne Dieroff Hay, ordförande i forskningskommittén samt ordförande i Bröstcancerförbundet.
 • Peter Winberg, sekreterare.
Bröstcancer i siffor

Bröstcancer i siffor

Varje timme får en kvinna beskedet bröstcancer. Nära 8000 kvinnor och 60 män insjuknar årligen i bröstcancer. Cirka 80 procent överlever sjukdomen. Två av tre tumörer upptäcks vid mammografiscreening. KLICKA HÄR OCH LÄS MER
Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss