Bröstcancerforskning

Tack vare stora medicinska framsteg har prognosen för bröstcancer förbättrats avsevärt. Idag är 10-årsöverlevnaden 88 procent vilket är betydligt bättre än för fyrtio år sedan. Det är bra men det räcker inte. Mer forskning behövs. Därför delar Bröstcancerförbundet varje år ut forskningsanslag för svensk, patientnära bröstcancerforskning.

En forskare som droppar vätska i provrör.

Vi har delat ut drygt 139 miljoner kronor till bröstcancerforskning. Summan som delas ut varje år baseras bland annat på insamlingsresultatet året innan. 2023 delade vi ut 14 050 000 kronor i forskningsanslag!

Den livsviktiga forskningen har gjorts möjlig tack vare gåvor från privatpersoner, företag och organisationer som stöder oss i kampen mot bröstcancer.

Experten: ”Optimistiskt på forskningsfronten”

Experten: ”Optimistiskt på forskningsfronten”

Vi lever i en tid när cancerforskningen gör enorma framsteg. Det gäller inte minst på bröstcancerområdet. Forskare och onkologer talar nu om en exceptionell utveckling av nya behandlingsmöjligheter – och optimismen inför framtiden är påtaglig.

Rapporter från forskningsprojekt som fått anslag från Bröstcancerförbundet

Balazs Acs

Kan vi förbättra rutinmässig klinisk patologi i bröstcancerdiagnostik?

Balazs Acs, Stockholm

Ladda ner
Renske Altena, Stockholm

Test av kognitiv förmåga via en datorbaserad test

Renske Altena, Stockholm

Ladda ner
Yvette Andersson

Säkert att avstå från kompletterande axillutrymning vid mikrometastas i sentinel node?

Yvette Andersson, Västerås

Ladda ner
Emma Nimeus_foto MarkusMarcetic_2b 800x1131px

Nya markörer för bröstcancerpatienter som utvecklar lokala återfall trots strålbehandling

Emma Niméus, Skåne

Ladda ner
Alexios-Matikas

Att tidigt upptäcka patienter som behöver anpassad behandlingsstrategi

Alexios Matikas, Stockholm

Ladda ner
Maria_Ekholm 174x246px

Kan tumörrelaterade biomarkörer i blodet användas för att individualisera röntgenkontroller?

Maria Ekholm, Jönköping

Ladda ner
Maria Mani 2022 841x1189px96dpi

Hur stor är risken för cancerrecidiv vid bröstrekonstruktion med egen vävnad?

Maria Mani, Uppsala

Ladda ner
Maria Mani 2022 841x1189px96dpi

Livskvalitet och hälsoekonomi för kvinnor som genomgått mastektomi

Maria Mani, Uppsala

Ladda ner
Jana-de-Boniface-forskningsrapport

Riskfaktorer för implantatförlust vid primär rekonstruktion

Jana de Boniface, Stockholm

Ladda ner
Fredrika Killander_841x1189px.jpg

Strålbehandling efter bröstbevarande kirurgi – ingen ökad risk för hjärtsjukdom

Fredrika Killander, Lund

Ladda ner
Ida Skarping_nydisputerad_HT20_841x1189px.jpg

Utvärdering av pre-operativ bröstcancerbehandling med bilddiagnostisk

Ida Skarping, Lund

Ladda ner
Maria Mani 841x1189px72dpi

Lymfkörteltransplantation vid bröstcancerassocierat lymfödem

Maria Mani, Uppsala

Ladda ner

Tidigare utdelning till svensk patientnära bröstcancerforskning

Forskningsanslagen delas ut för forskningsprojekt/forskarsamarbete. Nytt för 2022 är att vi även delar ut stöd till doktorander och postdoktorer för genomförande av forskarmånader. Bröstcancerförbundets forskningskommitté består av framstående professorer och docenter från hela landet. Kommittéen gör en individuell bedömning av alla inkomna forskningsprojekt, som sedan vägs samman i en gemensam bedömning. Den utgår från följande grunder: patientnytta, originalitet, genomförbarhet och kompetens. Rekommendationen från kommittén läggs fram till Bröstcancerförbundets styrelse som formellt beslutar om anslagen.

Utdelningsbeslut följer Bröstcancerförbundets stadgar som finns att läsa här

Info om hur du som forskare ansöker om utdelning hittar du här.

Stöd bröstcancerforskningen

Stöd bröstcancerforskningen

Bli månadsgivare
Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss