Bröstcancerförbundets Utmärkelse går till professor Per Hall

Per Hall, överläkare på Södersjukhuset och forskningsledare vid Karolinska Institutet, som tilldelas Bröstcancerförbundets Utmärkelse 2021. Han har under lång tid forskat kring bröstcancerprevention – för att kunna rädda liv redan innan cancern utvecklats. På Bröstcancerförbundets Ordförandestämma lördagen den 20 november delades utmärkelsen ut.

20 november

uppdaterad 29 mars

Per_Hall_800x400.png
Motivering:

Per Hall får Bröstcancerförbundets Utmärkelse 2021 för ”sin långvariga kliniska gärning som ligger till grund för hans hängivna insatser inom den patientnära forskningen – hela tiden med fokus på att förebygga bröstcancer och därmed minska dödligheten i sjukdomen.” I motiveringen betonas också att han gjort sig känd som en skicklig och orädd talesperson för sjukvårdens roll i det förebyggande arbetet och han bedriver ett outtröttligt och engagerat informationsarbete om vikten av de stora studierna och om forskningens framsteg.

Det här är oerhört stort för mig och jag är väldigt hedrad. Det är också extra roligt att prevention, screening och tidig upptäckt lyfts fram.

Per Hall
Stort engagemang för förebyggande insatser

Per Halls engagemang för förebyggande insatser väcktes för länge sedan när han såg hur hjärtläkare identifierade riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom och sedan både utvecklade behandlingsstrategier och spred information som på bred front nått ut till allmänheten.

För drygt tio år sedan fick han – genom ett mångmiljonstöd från Märit och Hans Rausing – möjlighet att bygga upp en forskningsdatabas som snabbt inkluderade 70 000 kvinnor med en infrastruktur för fortsatta stora studier över hela landet. Här granskas mammografibilder med AI-teknik och siktet är inställt på att identifiera de kvinnor som riskerar att få bröstcancer inom två år, alltså att minska antalet fall av så kallad intervall-cancer som kan uppstå mellan mammografiundersökningar.

Fler liv skulle kunna räddas om kvinnor fick behandling redan innan sjukdomen hunnit utvecklas

Per Hall

– Många riskfaktorer för bröstcancer är numera kända. Fler liv skulle kunna räddas om kvinnor fick behandling redan innan sjukdomen hunnit utvecklas. I Sverige finns förutsättningar för tidig upptäckt och behandling, ändå minskar inte antalet kvinnor som dör i sjukdomen. Mammografi vartannat år räcker inte för alla kvinnor!

Omkring hälften av alla kvinnor har mammografiskt täta bröst, något som gör det svårare att diagnostisera en cancer vid en mammografiundersökning och som ökar risken för bröstcancer. Tio procent har riktigt täta bröst då det inte går att lämna några säkra besked.

– Kvinnor med det som kallas täta bröst, alltså bröst med mycket körtelvävnad och lite fett, löper fyra till sex gånger högre risk att drabbas av bröstcancer. Risken för återfall är också högre hos de som en gång drabbats, säger Per Hall.

Mammografi vartannat år räcker inte för alla kvinnor

Per Hall

Anti-hormon-preparatet tamoxifen, som används av vissa patienter för att minska risken för återfall, testas nu också i lägre doser för att se om det kan ge en minskad mammografisk täthet. Nu i november startas också ytterligare studier, bland annat undersöks om endoxifen, en så kallad metabolit som bildas när tamoxifen bryts ner, har en effekt på mammografisk täthet.

– Målet är att hitta behandlingar utan de besvärande biverkningar som varit förknippade med tamoxifen, säger Per Hall.

Viktigt att uppmärksamma eldjsälar

Susanne Dieroff Hay, ordförande i Bröstcancerförbundet, tycker att det är viktigt att uppmärksamma eldsjälar som under lång tid kämpat för att ytterligare förbättra den svenska bröstcancervården.

– Det är en mycket värdig mottagare av Bröstcancerförbundets Utmärkelse 2021, säger hon. Per Hall driver flera stora forskningsprojekt med målet att skräddarsy bröstcancerprevention och screening, och hans ambition är hela tiden att nya forskningsrön snabbt ska implementeras i kliniken och komma så många kvinnor som möjligt till godo.

Bröstcancerförbundets Utmärkelse delas ut i samarbete med Astra Zeneca.

Läs om tidigare års pristagare

Läs om tidigare års pristagare

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss