Bröstcancerförbundets Utmärkelse går till eldsjäl inom bröstrekonstruktion

Bröstcancerförbundets Utmärkelse 2020 tilldelas docent Kerstin Sandelin, överläkare och bröstcancerkirurg vid Karolinska Universitetssjukhuset. Nu uppmärksammas hon av Bröstcancerförbundet för sitt outtröttliga arbete, sina breda forskningsområden och sin stora yrkesskicklighet. "Kerstin Sandelin har genom enträget och mångsidigt arbete under hela yrkeslivet bidragit till att ytterligare förbättra den moderna vården av bröstcancersjuka. Hon står på patienternas sida och har alltid prioriterat kommunikation och delaktighet", säger ordförande Susanne Dieroff Hay.

FOTO Bosse Johansson

Publicerad 19 november 2020

uppdaterad 24 november 2020

Kerstin Sandelin_Årets Utmärkelse2020_800x400.jpg
FOTO Bosse Johansson

Kerstin Sandelin har under flera decennier engagerat sig för en modern bröstcancervård med delaktiga patienter, möjligheter till omedelbar bröstrekonstruktion och ett utvecklat och empatiskt omhändertagande.

Jag är överraskad och mycket hedrad.

Kerstin Sandelin

Kerstin Sandelin får Bröstcancerförbundets Utmärkelse 2020 för ”sitt skickliga kliniska arbete och sin hängivna forskning för bröstcancerpatienternas bästa – nationellt och internationellt – och sin lyhörda förmåga att alltid lyssna och ingjuta hopp”. I motiveringen betonas också hennes skicklighet som kliniskt verksam läkare och bröstkirurg.

Redan tidigt i sin karriär startade Kerstin Sandelin ett samarbete med plastikkirurger för att utveckla omedelbara bröstrekonstruktioner, ett område som var kontroversiellt för bara några decennier sedan.

Vi drog igång flera studier för att driva utvecklingen framåt. På så sätt kunde vi visa att det var säkert att samtidigt skapa en ny bröstform och att patienterna var väldigt nöjda.

Kerstin Sandelin

Både empatisk och professionell

Ett annat utvecklingsområde som ligger henne varmt om hjärtat är kommunikation, och hon har undervisat såväl andra kirurger som sjuksköterskor och studenter. Det har handlat om att vara professionellt empatiskt och att som läkare ”hålla långsiktigt” när man ofta behöver ge svåra besked och ständigt vistas i en känslomässigt krävande miljö.

Internationellt arbete

Under en period arbetade Kerstin Sandelin som bröstkirurg i Australien där hon även höll kurser i kommunikationsteknik. Hon har också arbetat i Danmark och varit med om att grunda en internationell förening för bröstcancerkirurger i syfte att undervisa och sprida kunskap om bröstcancer i områden med begränsade ekonomiska resurser.

Senior rådgivare

Under lång tid var Kerstin Sandelin registerhållare och ansvarig för Nationellt Kvalitetsregister för Bröstcancer som ger unik information, både aktuell och historisk, om bröstcancerprocessen för svenska patienter. Numera har hon rollen som senior rådgivare. Under 2020 har en nationell satsning startat för att utvärdera patienternas symtom av bröstcancerbehandlingen över tid, ett initiativ som även stöds av Bröstcancerförbundet.

Mycket har hänt på 50 år – tack och lov

Kerstin Sandelins senaste engagemang inom bröstcancerforskningen handlar om magnetkameraundersökning av bröst. Frågan som ska besvaras är i vilken grad en sådan undersökning ger tilläggsinformation som kan leda till bättre planering och färre omoperationer.

När hon tänker tillbaka tackar hon en framsynt mentor på 70-talet för att hon stannade inom kirurgin.

– Det var inget område som öppnade famnen för kvinnor, inte ens patienterna trodde att det skulle komma en kvinna och gå ronden. Det har hänt otroligt mycket sedan dess, konstaterar hon tacksamt.

Kerstin Sandelin är en mycket värdig mottagare av Bröstcancerförbundets Utmärkelse 2020.

Susanne Dieroff Hay

Bröstcancerförbundets Utmärkelse delas ut i samarbete med Astra Zeneca.

Läs om tidigare års pristagare

Läs om tidigare års pristagare

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss