Bröstcancerrapporten 2019: Individanpassad screening – framtiden för tidig upptäckt av bröstcancer

Sverige har varit ledande inom mammografi, när den infördes på 90-talet var den helt banbrytande. Men faktum är att mammografi bara upptäcker 2 av 3 tumörer. Idag finns andra metoder och mer information kring risk för bröstcancer som inte delges. För att alla tumörer ska upptäckas tidigt behövs individanpassad screening. Bröstcancerrapporten 2019 visar att det finns anledning att uppgradera det svenska screeningprogrammet för bröstcancer – forskningen, kvinnorna och professionen är redo.

Publicerad 8 oktober 2019

uppdaterad 14 mars 2022

8 av 10 kvinnor vill veta sin risk för bröstcancer
Idag finns det flera kända riskfaktorer för bröstcancer och årets Bröstcancerrapport visar att 8 av 10 kvinnor vill veta sin risk. Det finns idag olika riskmodeller och informationen skulle kunna delges kvinnor som går på mammografiscreening. Ändå tar dagens mammografiscreening inte hänsyn till kända riskmarkörer som till exempel hög täthet på körtelvävnaden i brösten.

Det borde vara var kvinnas rättighet att få veta sin risk. Det är som att underlåta att berätta för en person att hen har för högt blodtryck för att behandling saknas. Känner du däremot till dina risker kan du vara mer vaksam på dina bröst och ditt levnadssätt.

Susanne Dieroff Hay, ordförande i Bröstcancerförbundet

Täta bröst en riskfaktor
I Sverige har drygt 40 procent av kvinnorna mellan 40–74 år så kallade täta bröst och omkring 10 procent har mycket täta bröst. Kvinnor med täta bröst är drabbade på två sätt, de har 4–6 gånger högre risk att drabbas av bröstcancer och dessutom är deras mammografibilder extra svåra att tyda då den täta körtelvävnaden kan dölja en potentiell tumör. Kvinnor med täta bröst behöver därför en mer individanpassad screening där undersökningsmetoder anpassas efter individuella förutsättningar. Metoderna blir dessutom hela tiden fler och bättre tack vare pågående forskning.

Mer än hälften av radiologerna är positiva till individanpassad screening
Bröstcancerrapporten 2019 visar att 9 av 10 radiologer inte erbjuder någon annan metod än mammografiundersökning för kvinnor med täta bröst. Samtidigt vill majoriteten, 52 procent, av radiologerna ha individanpassad screening.

För att upptäcka alla cancrar tidigt och för att Sverige fortsatt ska ligga i framkant i bröstcancervård är individanpassad screening sannolikt nästa steg. Nu är det tid att kraftsamla och starta projekt där kvinnor undersöks på basen av sin risk och inte sin ålder.

Per Hall, professor i strålningsepidemiologi vid Karolinska Institutet och ledare för Karmastudien.

Bröstcancerrapporten 2019 visar att:

  • 8 av 10 kvinnor vill veta sin risk för bröstcancer
  • 3 av 4 kvinnor har inte hört om begreppet täta bröst, trots att risken för bröstcancer är 4-6 gånger större
  • 9 av 10 radiologer erbjuder ingen annan metod än mammografiundersökning
  • 8 av 10 radiologer har inga rutiner för att ge riskinformation vid mammografiundersökning
  • Över hälften av radiologerna är redo för en mer individanpassad screening

Utifrån Bröstcancerrapporten 2019 vill Bröstcancerförbundet se:

  • Att alla kvinnor, om de vill, ska få information om sin brösttäthet och sin risk för bröstcancer bedömd efter genomförd mammografi.
  • Att kvinnor med täta bröst och hög risk för bröstcancer erbjuds screening med andra metoder och tätare intervaller.
  • Att socialstyrelsen utvärderar individanpassad bröstcancerscreening som en utveckling av det befintliga mammografiprogrammet.
  • Att det satsas mer resurser på forskning inom tidig upptäckt av bröstcancer för att utveckla effektiva screeningmetoder och möjligheter att identifiera kvinnor med hög risk.
  • Att de regionala mammografienheterna får utökade resurser för införande av individanpassad screening.
Läs mer om täta bröst

Läs mer om täta bröst

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss