Därför tar introduktion av nya läkemedel lång tid

Vid spridd bröstcancer kan nya läkemedel betyda skillnaden mellan liv och död. Men ofta tar det lång tid att införa nya mediciner i Sverige. Prisförhandlingen är en bromskloss. Dessutom är det stora skillnader på tillgången till nya läkemedel beroende på var du bor.

TEXT Jennie Aquilonius.

5 juli

medicin_vita piller blå bakgrund 800x400px.jpg

ENLIGT EN EU-FÖRORDNING måste nya läkemedel ofta godkännas av den Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. En kommitté utreder om läkemedlet är säkert och effektivt. Om kommittén ger tummen upp godkänns medicinen formellt av EU-kommissionen. Därefter kan det ta lång tid innan de svenska patienterna får tillgång till det nya läkemedlet.

– Det tar i snitt tio månader och det finns läkemedel där det tagit två till tre år. Men i Danmark tar den här processen i snitt två månader, säger Nils Wilking, docent i onkologi vid Karolinska institutet.

Det tar i snitt tio månader och det finns läkemedel där det tagit två till tre år.

Nils Wilking

HAN BERÄTTAR att prisförhandlingen är en bromskloss. När det gäller läkemedel som hämtas ut på apoteket går frågan till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV. Myndigheten gör en hälsoekonomisk utvärdering och tittar på preparatets kostnad i förhållande till överlevnad och livskvalitet. Därefter kan det bli en prisförhandling mellan TLV, Sverige Kommuner och Regioner, SKR, och läkemedelsbolaget.

– Det kan ta ett halvår eller längre. För läkemedel som ges på sjukhus, som antikropps- och cellgiftsbehandlingar, förhandlar NT-rådet, gruppen för nya terapier inom SKR, direkt med läkemedelsbolaget. I vissa fall behövs ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag från TLV. Den prisförhandlingen kan ibland ta flera år.

Generellt är det stora skillnader mellan var du bor och tillgången på nya läkemedel.

Nils Wilking

OM NT-RÅDET sedan kommer med en nationell rekommendation till regionerna att använda medicinen kan enskilda regioner ändå bestämma sig för att läkemedlet är för dyrt.

– Generellt är det stora skillnader mellan var du bor och tillgången på nya läkemedel, säger Nils Wilking.

SKR ÄR EN intresseorganisation och Nils Wilking menar att processen att introducera nya läkemedel borde ligga helt inom en statlig myndighet, då blir besluten till offentlig handling och både patienter och företag kan se varför något har tagit lång tid.

Det behövs patientinsyn längs hela vägen.

Nils Wilking

De bästa experterna, både på hälsoekonomi och inom det aktuella terapiområdet, behöver vara med i processen. Det behövs också patientinsyn längs hela vägen, säger han.

Skräddarsydd behandling ger bättre livskvalitet

Skräddarsydd behandling ger bättre livskvalitet

Läs mer om precisionsmedicin för spridd bröstcancer
Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss