#gemigtid – ett upprop för att fler kvinnor med spridd bröstcancer ska få mer tid att leva

Bröstcancerförbundets nya kartläggning visar att endast fyra av tio kvinnor med den vanligaste formen av spridd bröstcancer behandlas i linje med aktuell forskning – och tillgången till rekommenderad behandling varierar kraftigt beroende på var i landet du bor. Därför lanserar vi nu uppropet #gemigtid.

Publicerad 23 november 2021

uppdaterad 10 februari 2022

gemigtid.nu_logga
gemigtid.nu-ett-initiativ-av-bröstcancerförbundet-och-pfizer

Under de senaste åren har forskningen gjort fantastiska framsteg. I dag finns nya målinriktade läkemedel som kan hjälpa kvinnor med den vanligaste formen av spridd bröstcancer att leva ett längre liv. Men behandlingen når inte alla.

Det här är helt oacceptabelt. Alla med spridd bröstcancer ska ha rätt till bästa möjliga behandling och få mer tid att leva.

Ta ställning mot den ojämlika vården. Skriv under och läs mer på gemigtid.nu

Ta ställning mot den ojämlika vården

#gemigtid
Skriv under här
Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss