Kristina Lång forskar om mammografiscreening med AI

Kristina Lång genomför en studie som ska undersöka om AI kan vara lika bra, eller bättre än radiologerna på att bedöma mammografibilder. Om AI är lika bra som läkarna skulle vården kunna effektiveras.

Publicerad 21 december 2021

uppdaterad 10 februari 2022

kristina-lang-webb

Din nya studie heter MASAI, vad handlar den om?

– Vi vill se om AI kan vara lika bra, eller bättre än radiologerna på att bedöma mammografibilder. Om AI är lika bra som läkarna kan vi effektivisera vården, vilket vore värdefullt då det är stor brist på radiologer. Och är AI bättre än radiologerna kan vi dessutom få ner antalet intervallcancrar, de som upptäcks mellan screeningtillfällena, och antalet felaktiga besked.

Hur ska du gå till väga?

– Vi gör en randomiserad studie där kvinnor i Skåne slumpas till antingen traditionell screening eller AI-integrerad screening, där vi använder ett AI-verktyg för att sortera ut kvinnor med låg risk och de med högre risk för bröstcancer. De med låg risk får sina bilder bedömda av en läkare och de med högre risk bedöms av två läkare. Verktyget markerar också det misstänkta området. Tanken är att 100 000 kvinnor ska inkluderas i studien och vi ska följa dem under två år för att se vad effekten blir.

Tanken är att 100 000 kvinnor ska inkluderas i studien och vi ska följa dem under två år.

Vad innebär det att delta i studien?

– För kvinnan är det ingen skillnad, hon går på mammografiscreening som vanligt, utan det handlar om hur vi inom vården granskar bilderna. Den enda risken jag kan se är att AI flaggar för ett misstänkt fynd vi inte sett annars och att man återkallas utan att det är någon tumör.

Vad tror du att den kan leda till?

– Hösten 2022 bör vi veta om AI-integrerad screening är en säker metod som hittar lika många, eller förhoppningsvis fler cancrar än vi gör i dag utan att ge för många felaktiga besked. Om metoden fungerar tror jag att den kan förbättra vården och samtidigt råda bot på personalbristen inom bilddiagnostiken då antalet bildgranskningar som läkare behöver göra minskar med 45 procent.

Hösten 2022 bör vi veta om AI-integrerad screening är en säker metod som hittar lika många, eller förhoppningsvis fler cancrar än vi gör i dag utan att ge för många felaktiga besked.

Vill du veta mer om mammografi?

Vill du veta mer om mammografi?

Klicka här
Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss