Mammografi

Alla kvinnor mellan 40 och 74 år i Sverige erbjuds mammografi. Du får din första kallelse det år du fyller 40 år och sedan med 18 till 24 månaders mellanrum. Variationen beror på var du bor och hur gammal du är. Kontrollerna görs för att kunna upptäcka bröstcancer tidigt. Sedan 2016 är mammografi avgiftsfritt i hela landet. Cirka 65 procent av alla bröstcancerfall upptäcks vid mammografiscreening.

En kvinna som gör mammografi.Tidig upptäckt har stor påverkan på utgången vid bröstcancer. Bild från Unilabs

Så här går det till

 • Kallelse
  Från det att du fyller 40 år kallas du på mammografiscreening med 18-24 månaders mellanrum. När du blir kallad beror på var i landet du bor. Kallelsen kommer genom ett brev på posten. Där står det var du ska göra undersökningen, och vilken dag och tid. Undersökningen är gratis och utförs av regionerna. Syftet med mammografiundersökningen är att hitta en eventuell bröstcancer innan sjukdomen hunnit ge några symptom. Det finns goda möjligheter att bli frisk om tumören upptäcks tidigt.
 • Undersökningen
  Undersökningen görs av en röntgensköterska som röntgar ett bröst i taget. Du står eller sitter tätt intill röntgenapparaten. Sköterskan hjälper dig att placera bröstet på en skiva. En annan skiva pressar sedan ner bröstet och håller fast det några sekunder. Då tas fyra bilder, två från varje bröst. Hela undersökningen tar 15 till 30 minuter, själva bildtagningen tar cirka fem minuter.
 • Granskning av bilderna
  Bilderna granskas av två oberoende röntgenläkare. Om du har undersökts med mammografi tidigare jämför läkarna bilderna. På så sätt kan de se eventuella förändringar och bedömningen blir säkrare. Därför är det viktigt att gå på sin mammografi kontinuerligt.
 • Svar från undersökningen
  Svaret på vad mammografibilderna visar får du efter ungefär två veckor, men det kan variera beroende på var du bor. Fråga gärna vid ditt besök om du vill veta mer om hur det brukar gå till med svaren på den mottagning där du blir undersökt. Svaret kommer precis som kallelsen med posten.

På 1177 finns information och uppgifter till vårdcentraler och mottagningar som utför mammografiscreening. Om du själv hittar en knöl eller förändring i ditt bröst, kontakta en vårdcentral för att få den undersökt. Klicka här för att komma till 1177.

Om mammografi

Mammografi är en välbeprövad metod som görs med en speciell röntgenapparat och ger mycket detaljrika bilder. Det ska vara två röntgenläkare som oberoende av varandra granskar bilderna. Om det finns bilder från tidigare undersökningar jämförs de gamla och de nya bilderna. Om man misstänker bröstcancer eller om man har upptäckt en förändring vid mammografin så görs alltid en individuellt anpassad undersökning. Då tar röntgensjuksköterskan fler bilder ur olika vinklar och röntgenläkaren granskar bilderna direkt.

Ingen metod är hundraprocentig. Fördelen med mammografiscreening är att den är en väletablerad, lättillgänglig och förhållandevis billig undersökningsmetod, och framför allt, att man kan upptäcka bröstcancer tidigt innan den har gett några symtom.

Stråldosen som man får av en mammografiundersökning är mycket låg, och har minskat över tid i samband med att tekniken har utvecklats. Det finns ingen anledning att oroa sig för att undersökningen skulle leda till cancer.

En nackdel är att det i ett fåtal fall kan finnas bröstcancer som inte syns på bilderna, det kan bero på att bröstvävnaden är tät. Läs mer om täta bröst.

Ibland upptäcks mycket långsamtväxande tumörer som inte skulle behöva behandlas. Tyvärr går det ännu inte att avgöra vilka tumörer som är långsamtväxande, så alla behöver få behandling.

Andra screeningmetoder

Ultraljud: Ger en detaljerad bild genom ljudsignaler där det går att urskilja bröstkörtlar och eventuella tumörer. Ultraljud används alltid som komplement till mammografi vid tecken på bröstcancer.

Tomosyntes: En typ av skiktröntgen som ger en mer detaljerad undersökning än mammografi. Tomosyntes är en känsligare metod än vanlig mammografi för kvinnor med täta bröst. Däremot tar bilderna längre tid att analysera och det råder osäkerhet om hur väl tomosyntes faktiskt fungerar i täta bröst. Tomosyntes har på många platser i USA ersatt vanlig mammografiscreening.

Magnetkameraundersökning (MR): En undersökning som baseras på en kombination av magnetfält och radiovågor. Den mest känsliga, men också mest kostsamma metoden för att upptäcka bröstcancer, inte minst hos kvinnor med täta bröst. Metoden är väldigt känslig och upptäcker i högre utsträckning förändringar, som senare visar sig helt ofarliga, än andra metoder.

Kontrastförstärkt mammografi: En nyare metod som kan användas för att lättare hitta cancer, även i täta bröst. I princip rör det sig om vanlig mammografi, men med skillnaden att ett jodkontrastmedel injiceras och ansamlas i en eventuell cancer.

Texten har granskats av Karin Dembrower, överläkare, bröstradiologi Capio S:t Görans sjukhus, Phd, Karolinska Institutet.

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss