Vi använder cookies för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats.

Läs mer
Jag förstår

Mammografi

Mammografi är den metod som används för att undersöka bröst med röntgen.

Mammografi är den metod som används för att undersöka bröst med röntgen. Mammografi används även för de allmänna bröstkontrollerna som alla kvinnor mellan 40–74 år erbjuds i Sverige. Kontrollerna görs för att kunna upptäcka bröstcancer tidigt.

Mammografi är en välbeprövad metod som ger mycket detaljrika bilder. Det ska vara två röntgenläkare som oberoende av varandra granskar bilderna. Om det finns bilder från tidigare undersökningar jämförs de gamla och de nya bilderna. Om man misstänker bröstcancer eller om man har upptäckt en förändring vid mammografin så görs alltid en individuellt anpassad undersökning. Då tar röntgensjuksköterskan fler bilder ur olika vinklar och röntgenläkaren granskar bilderna direkt.

Ingen metod är hundraprocentig. Det finns både för- och nackdelar med bröstcancerscreening. Fördelen med mammografiscreening är att man kan upptäcka bröstcancer tidigt innan den har gett några symtom. Det har bidragit till att färre kvinnor dör i bröstcancer. En nackdel är att det i ett fåtal fall kan finnas bröstcancer som inte syns på bilderna, det kan bero på att bröstvävnanden är tät. En annan nackdel är att man ibland upptäcker mycket långsamtväxande tumörer som inte skulle behöva behandlas. Tyvärr går det ännu inte att avgöra vilka tumörer som är långsamtväxande, så alla behöver få behandling.

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss