Mammografi

Mammografi är den screeningmetod som används för att undersöka bröst med röntgen.

Mammografiscreening infördes successivt i Sverige under 1980- och 1990-talen. År 1997 var screeningen fullt utbyggd i alla landsting och regioner.

Mammografi används även för de allmänna bröstkontrollerna som alla kvinnor mellan 40–74 år erbjuds i Sverige, vanligtvis vartannat år. Kontrollerna görs för att kunna upptäcka bröstcancer tidigt. Sedan 2016 är mammografi avgiftsfritt i hela landet.

Mammografi är en välbeprövad metod som görs med en speciell röntgenapparat och ger mycket detaljrika bilder. Det ska vara två röntgenläkare som oberoende av varandra granskar bilderna. Om det finns bilder från tidigare undersökningar jämförs de gamla och de nya bilderna. Om man misstänker bröstcancer eller om man har upptäckt en förändring vid mammografin så görs alltid en individuellt anpassad undersökning. Då tar röntgensjuksköterskan fler bilder ur olika vinklar och röntgenläkaren granskar bilderna direkt.

Ingen metod är hundraprocentig. Fördelen med mammografiscreening är att den är en väletablerad, lättillgänglig och förhållandevis billig undersökningsmetod, och framför allt, att man kan upptäcka bröstcancer tidigt innan den har gett några symtom.

Flera studier har visat att mammografiscreeningen minskar dödligheten i bröstcancer. Cirka 65 procent av alla bröstcancerfall upptäcks vid mammografiscreening.

En nackdel är att det i ett fåtal fall kan finnas bröstcancer som inte syns på bilderna, det kan bero på att bröstvävnaden är tät. Läs mer om täta bröst.

En annan nackdel är att man ibland upptäcker mycket långsamtväxande tumörer som inte skulle behöva behandlas. Tyvärr går det ännu inte att avgöra vilka tumörer som är långsamtväxande, så alla behöver få behandling.

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss