Hälsoguider kan få fler att gå på mammografi

Rajaa träffar många kvinnor och informerar om bland annat mammografi. Att kunna erbjuda information på olika språk tror Rajaa har stor betydelse för deltagandet i mammografin. Hälsoguidernas roll är viktig, och Rajaa föreslår att de ska få ha ett särskilt fokus på mammografi och cancer under en månad varje år.

Publicerad 4 oktober 2023

Rajaa får fler kvinnor att gå på mammografi
Rajaa al Korayshi är hälsoguide, utbildad av Hälsoteket i Nordöstra Göteborg och med uppdrag att informera om mat, sömn, stress, motion, tobak och annat som påverkar hälsan. Hon pratar arabiska och svenska. Foto: Jonatan Fernström.

Rajaa är hälsoguide och intervjuad i Bröstcancerrapporten 2023 med tema utanförskap i bröstcancerscreening. Som hälsoguide informerar hon invånare i Angered i Göteborg om olika hälsorelaterade frågor, ofta ute på gator och torg. De hon träffar kommer från olika länder. Hälsoguiderna pratar flera språk, något Rajaa betonar är väldigt viktigt.

Rajaa får fler kvinnor i Angered att gå på mammografi. Foto: Jonatan Fernström.

– Eftersom vi pratar flera språk och har kunskap om hur vi ska prata med kvinnor, kan vi både stötta och pusha. Många kvinnor har faktiskt ändrat sig när de pratat med oss, och vill gå på mammografi. Det känns bra att kunna hjälpa andra, att ge information så att de kan hjälpa sig själva, säger Rajaa.

”Vi hälsoguider är som en bro mellan samhället och invånarna"

Rajaa har funderat på vad som behövs för att fler kvinnor ska delta i mammografiscreeningen. Hon tror att ökad kunskap är det allra viktigaste, och att mer intensiva informationssatsningar skulle vara bra – det räcker inte med några timmar eller en dag.

Som en del av lösningen att få fler kvinnor att gå på sin mammografi föreslår Bröstcancerförbundet att regionerna rekryterar hälsoguider för uppsökande informationsinsatser i prioriterade områden.

Läs hela artikeln med Rajaa i Bröstcancerrapporten.

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss