Ny broschyr – Leva med spridd bröstcancer

I vår nya broschyr "Leva med spridd bröstcancer" har vi samlat information för dig som fått veta att du har spridd bröstcancer. Det gäller olika behandlingsmöjligheter, den senaste forskningen, dina rättigheter och tips för att må bättre. Du hittar också information om vart du kan vända dig för olika former av hjälp och stöd.

Publicerad 20 september 2022

framsida-leva-med-spridd-webb

Att få beskedet att bröstcancern spridit sig är omskakande. Frågorna är många, din familj och närstående är oroliga, och framtiden känns plötsligt väldigt osäker. Även om spridd cancersjukdom är ett allvarligt tillstånd kan numera allt fler leva länge och ha ett gott liv tack vare allt bättre behandlingar.

Vi hoppas att det här informationsmaterialet ska vara till nytta för dig som lever med spridd bröstcancer – och för dina närstående.

Ladda ned broschyren här.

Vi på Bröstcancerförbundet har tillsammans med våra 32 lokala bröstcancerföreningar nära 11 000 medlemmar med egen erfarenhet av bröstcancer, antingen som patienter eller som närstående. Oavsett om du vill delta i aktiviteter, komma i kontakt med en stödperson eller bara ta del av vår information, finns vi här för dig. Ingen ska behöva vara ensam med sin bröstcancer.

Materialet har producerats under ledning av Bröstcancerförbundet, och möjliggjorts med stöd av Pfizer.

Läs mer om spridd bröstcancer

Läs mer om spridd bröstcancer

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss