Stödpersonsverksamhet

Ingen ska behöva vara ensam med sin bröstcancer. Det är vårt medlemslöfte och en av grundstenarna i vårt arbete. Att få tala med någon som själv har genomgått en bröstcancerbehandling eller som har varit närstående till en bröstcancerdrabbad, kan vara ett värdefullt stöd. Alla våra stödpersoner och närståendestödjare är utbildade och har etisk tystnadsplikt. De är tränade i att lyssna men delar också gärna med sig av egna erfarenheter.

Du behöver inte vara medlem för att ta kontakt med våra stödpersoner eller närståendestödjare.

2024 års utbildade stödpersoner samlade efter sista utbildningstillfället.

Många upplever att omgivningen har svårt att förstå de fysiska och psykiska problem som bröstcancer ofta för med sig. Många frågor, stora som små dyker upp och behöver svar. Närstående och professionella kan till viss del vara till stöd när svårigheter kommer. Dock kan det vara svårt för dem att dela den känslomässiga upplevelsen, oron för sjukdomen, dess förlopp och följder. Igenkänning och förståelse kan lindra oro och skapar gemenskap.

Stödpersoner

En stödperson är en bröstcancerbehandlad person som har arbetat sig igenom sitt eget sjukdomsförlopp och kommit i psykisk balans. Hen är medlem i en bröstcancerförening och har genomgått Bröstcancerförbundets stödpersonsutbildning och även fortbildningar. Stödpersonen arbetar ideellt, har etisk tystnadsplikt och hänvisar till sjukvårdspersonal i medicinska frågor. Hen ger hjälp och stöd genom att lyssna men delar också gärna med sig av egna erfarenheter. En stödperson är en resurs och ett komplement till sjukvårdens egna resurser och ersätter inte dessa.

Kontaktuppgifter till stödpersonerna får du via våra lokala bröstcancerföreningar. Stödpersoner deltar vid bröstcancerföreningarnas stödgruppsträffar, "öppet hus"-möten och andra aktiviteter. Hos flera bröstcancerföreningar finns särskilda stödpersoner och grupper för unga kvinnor.

Bröstcancerföreningarnas stödpersoner finns till även för närstående.

Närståendestödjare

I bröstcancerföreningarna kan du också finna specifika närståendestödjare. Vissa bröstcancerföreningar har dessutom möjlighet att hänvisa till grupper för barn, vars förälder har drabbats av cancer.

En närståendestödjare är en person vars livskamrat, familjemedlem eller nära vän har drabbats av bröstcancer och som känner att hen kan vara ett stöd för andra i liknande situation. Hen är medlem i en bröstcancerförening och har genomgått Bröstcancerförbundets stödpersonsutbildning och även fortbildningar. Stödpersonen arbetar ideellt, har etisk tystnadsplikt och hänvisar till sjukvårdspersonal i medicinska frågor. Närståendestödjarna medverkar bland annat under medlemsmöten och på temadagar – och finns alltid tillgängliga för stöd via telefon och mejl.

Kontakta din närmsta lokalförening för kontaktuppgifter till stödpersoner och/eller närståendestödjare.

Vill du bli stödperson eller närståendestödjare?

Du behöver:

  • vara bröstcancerbehandlad eller närstående.
  • medlem i en bröstcancerförening.
  • ha arbetat dig igenom din egen kris och vara i fysisk och psykisk balans.
  • vara medveten om de uppgifter som åligger en stödperson.

Kontakta din närmsta lokalförening för att bli medlem och/eller berätta att du är intresserad av att bli stödperson eller närståendestödjare.

Ingrid Kössler berättar om sitt stödpersonsuppdrag

Ingrid Kössler berättar om sitt stödpersonsuppdrag

När Camilla Winter fick sin diagnos gjorde rädslan det svårt att se klart. Stödpersonen Ingrid Kössler guidade genom fakta och känslor.
Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss