Ny metod kan upptäcka tidiga tecken på bröstcancer

Forskare vid bland annat Karolinska institutet har utvecklat en ny metod där AI och 3D-mammografi kan upptäcka tidiga tecken på cancer och förutspå framtida risk. Studien "A risk model for digital breast tomosynthesis to predict breast cancer and guide clinical care." har publicerats i Science Translational Medicine.

2 juni

mikael_eriksson_ai_brostcancer

Vi har ställt tre frågor till Mikael Eriksson, en av forskarna vid Karolinska Institutet.

Berätta om den metod ni har utvecklat i studien!

– Sverige har en av världens bästa bröstcancerscreeningprogram tack vare kompetenta radiologer. Svenska studier visar att bröstcancerscreening reducerar risken för att dö i bröstcancer med cirka 40%. Trots detta går många cancrar under radarn i screeningen och hittas av kvinnan själv eller vid ett senare cancerstadium i samband med ett senare screeningtillfälle. För att förbättra överlevnaden ytterligare är det viktigt att även hitta dessa cancrar tidigare.

Vår metod använder sig av en ny typ av mammografimaskin som heter brösttomosyntes, vilket är en form av 3D-mammografi. Den gör det möjligt för radiologer att se tunna millimetertjocka skikt av bröstet i en serie av bilder genom bröstet. Metoden gör det möjligt att hitta fler cancrar och finns tillgänglig i klinisk praxis för bröstcancerscreening i USA, dock inte i Sverige.

Vår utvecklade AI-metod tar screeningen ytterligare ett steg framåt. Efter att kvinnan bedömts vara cancerfri på mammogrammet mäter AI-algoritmen risken för att kvinnan kommer tillbaka med en bröstcancer före eller vid nästa planerade screeningtillfälle. Detta är möjligt för att bilden, tack vare 3D-mammografin, innehåller rik information om små, små förändringar i bröstet. Det "digitala ögat" kan se mer än vad det mänskliga ögat kan se. AI-metoden kan därigenom identifiera en grupp av kvinnor som har en hög risk för att bli diagnostiserade med bröstcancer i en nära framtid.

Hur har metoden visat sig fungera än så länge?

– Utvecklingen av metoden började med att vi i en studie samlade in och analyserade mycket bildinformation och klinisk information från kvinnor som går på screening och som samtyckt till att vara med i studien. I våra mätningar har AI-metoden rapporterat hög risk redan vid det nuvarande screeningtillfället för mer än hälften av de cancrar som kommer att bli diagnostiserade före eller vid nästa screeningtillfälle.

Eftersom metoden utvecklats i USA börjar också de skarpa kliniska testen i USA. Kvinnor bjuds in till individualiserad screening och får sin risk uppmätt. Baserat på sin risk erbjuds kvinnan uppföljning enligt en fastställd rutin. Den kliniska verksamheten börjar under året och vi ser med spänning fram emot resultaten.

Vad skulle metoden kunna göra för skillnad för bröstcancerpatienter?

– Värdet med AI-metoden för att identifiera kvinnor som har hög risk för bröstcancer är att kvinnans screening kan individualiseras. Det kan vara värdefullt för kvinnor med hög bröstcancerrisk att komma tillbaka tidigare än planerat eller direkt få en extraundersökning med en känsligare undersökningsmetod. Det är viktigt att komma ihåg att om en cancer inte hittas kan den extra uppföljningen skapa onödig oro hos kvinnan. Däremot om en cancer hittas kan det vara så att cancern kan behandlas i ett tidigare stadium. En tidigare behandlad bröstcancer kan också leda till en förbättrad prognos.

Värdet med AI-metoden för att identifiera kvinnor som har hög risk för bröstcancer är att kvinnans screening kan individualiseras.

Mikael Eriksson, postdoktor Karolinska Institutet.

Hur har metoden visat sig fungera än så länge?

– Utvecklingen av metoden började med att vi i en studie samlade in och analyserade mycket bildinformation och klinisk information från kvinnor som går på screening och som samtyckt till att vara med i studien. I våra mätningar har AI-metoden rapporterat hög risk redan vid det nuvarande screeningtillfället för mer än hälften av de cancrar som kommer att bli diagnostiserade före eller vid nästa screeningtillfälle.

Eftersom metoden utvecklats i USA börjar också de skarpa kliniska testen i USA. Kvinnor bjuds in till individualiserad screening och får sin risk uppmätt. Baserat på sin risk erbjuds kvinnan uppföljning enligt en fastställd rutin. Den kliniska verksamheten börjar under året och vi ser med spänning fram emot resultaten.

Vad skulle metoden kunna göra för skillnad för bröstcancerpatienter?

– Värdet med AI-metoden för att identifiera kvinnor som har hög risk för bröstcancer är att kvinnans screening kan individualiseras. Det kan vara värdefullt för kvinnor med hög bröstcancerrisk att komma tillbaka tidigare än planerat eller direkt få en extraundersökning med en känsligare undersökningsmetod. Det är viktigt att komma ihåg att om en cancer inte hittas kan den extra uppföljningen skapa onödig oro hos kvinnan. Däremot om en cancer hittas kan det vara så att cancern kan behandlas i ett tidigare stadium. En tidigare behandlad bröstcancer kan också leda till en förbättrad prognos.

Läs mer om AI

Läs mer om AI

Kristina Lång forskar om mammografiscreening med AI
Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss