Patientriksdagen 2020

"Patientriksdagen infriade mina förväntningar med råge. Vi lyckades förmedla våra spetskunskaper som patientföreträdare och förstärka patientlagens relevans i dialogen med myndigheter och beslutsfattare", säger Marit Jenset, generalsekreterare i Bröstcancerförbundet. Ladda ner och läs rapporten!

Publicerad 27 januari 2021

uppdaterad 18 mars 2022

Patientriksdag_2020_rapport_800x400px.jpg

Företrädare från över trettio organisationer arbetade, under webbinarier utspridda på tre dagar, fram förslag på hur patientens roll kan stärkas. Tre viktiga frågor fördjupades särskilt: patientutbildning, vårdkoordinering och hälsoplan. Webbinarier genomfördes under ledning av Göran Hägglund och bjöd på intressanta talare, givande diskussioner och präglades av en hög grad av interaktivitet. Under själva Patientriksdagen fungerade rådsgruppen som samtalsledare, presenterade teman och deltog i samtal i studion.

Diskussionerna och förslagen har sammanfattats i en rapport som finns tillgänglig för alla att ta del av. Förhoppningen är att den ska bidra med kunskap, inspiration och stärka patienters röst ytterligare.

Förändringsresan för ökat patientinflytande fortsätter! En resa med målet att patienters unika kunskap ska tas till vara och omsättas till nytta i vården. Genom att ge patienter den möjligheten blir vården både bättre och mer effektiv.

Här kan du se patientriksdagen 2020 i efterhand

Patientriksdagen 2020

Patientriksdagen 2020

Läs mer och ladda ner rapporten
Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss