Patientriksdagen

Patientriksdagen är ett forum för kunskapsutbyte, engagemang och påverkan, av och för patienter.

Patientriksdagens rådsgrupp består av Astma- och Allergiförbundet, Blodcancerförbundet, Bröstcancerförbundet, Huvudvärksförbundet, Neuro, Psoriasisförbundet, Reumatikerförbundet och Riksförbundet HjärtLung i samarbete med Novartis.

I maj 2019 gick den första Patientriksdagen av stapeln, då med patientlagen i fokus.

2020 fokuserade vi på frågorna: patientutbildning, vårdkoordinering och hälsoplan. Patientriksdagen 2020 genomfördes som tre webbinarier under ledning av Göran Hägglund. Företrädare från över trettio organisationer arbetade fram förslag på hur patientens roll kan stärkas. Under själva Patientriksdagen fungerade rådsgruppen som samtalsledare, presenterade teman och deltog i samtal i studion. Diskussionerna och förslagen har sammanfattats i en rapport som finns tillgänglig för alla att ta del av. Förhoppningen är att den ska bidra med kunskap, inspiration och stärka patienters röst ytterligare. Läs mer och ta del av rapporten här.

2021 anordnades Patientriksdagen för tredje året i rad och denna gång samlades företrädare från över 40 olika patientorganisationer. Bröstcancerförbundets ordförande Susanne Dieroff Hay gjorde en inledande presentation av en patientundersökning som hade genomförts. Tillsammans diskuterades patientinflytande utifrån två teman: fast vårdkontakt och hälsoplan. Det är två områden som patientorganisationerna anser är av stor vikt och där förbättringar, stora som små, skulle göra väsentlig skillnad för patienterna. I samband med Patientriksdagen 2021 togs ett manifest fram med åtta reformförslag riktade till politiker. Ladda ner manifestet här.

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss