Så funkar ärftlig bröstcancer

Det finns flera kända mutationer i olika gener som ökar risken att drabbas av bröstcancer. Enligt forskarnas beräkningar finns en ärftlig faktor inblandad i mellan fem och tio procent av all bröstcancer. Om en av föräldrarna bär på mutationen löper barnet 50 procents risk att ärva anlagen. Om barnet inte ärvt genen så stannar spridningen där. Det barn som ärvt riskgenen kan dock föra den vidare till sina egna barn. Att bära på anlagen innebär inte att du med säkerhet kommer att bli sjuk, men risken är större än normalt.

TEXT Annika Sjöberg

Publicerad 27 augusti 2019

mammadotter_JÄTTEnära.jpg

Att bära på anlagen innebär inte att du med säkerhet kommer att bli sjuk, men risken är större än normalt. Hur mycket den ökar varierar beroende på vilken genetisk mutation det handlar om. Den skiljer sig dessutom från familj till familj och kan påverkas av individuella faktorer.

Niklas Loman är onkolog och forskare vid Lunds universitet och konstaterar att det vid ärftlig bröstcancer går att göra bra beräkningar av den enskilda kvinnans risk att bli sjuk.

– Det gör att vi kan peka ut de kvinnor som har en ordentligt förhöjd risk att bli sjuka och erbjuda förebyggande insatser till dem som löper hög risk att drabbas, säger han.

Gemensamt för de olika ärftliga riskgenerna är att åldern för insjuknande oftast är lägre än vid spontan bröstcancer. Låg ålder vid insjuknande är också en vanlig anledning att göra en genetisk analys för att se om det kan finnas en ärftlig faktor. I takt med att kunskapen ökar tror Niklas Loman att vi kommer att testa allt fler.

I dagsläget testar vi inte alla bröstcancerfall, men det är nog dit vi är på väg.

Niklas Loman, onkolog och forskare vid Lunds universitet
Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss